Leiden,
18
oktober
2017
|
10:39
Europe/Amsterdam

Wegspoelende grond en scheve leidingen – is dat erg?

Samenvatting

Regen, veel regen en onstuimig weer. Daar moeten we ons op voorbereiden. Extreme buien, waarbij er meer regenwater valt dan uw afvoerleidingen aankunnen, komen steeds vaker voor. Als de goten het water niet aankunnen, valt dit naast uw kas. Wat betekent dit?  Is uw kas ‘waterproof’? We helpen u alvast een eindje op het droge…

Oudere kassen staan soms dicht op de slootkant
Net genoeg om er van buiten bij te kunnen. We zien na hevige regen regelmatig dat het de goten/afvoerbakken het vele water in korte tijd niet kunnen verwerken. Vooral bij nieuwe, grote kassen met lange goten komt veel water op 1 plek terecht. Het water spoelt dan de grond weg of verzadigt de grond. De gevolgen merk je niet direct. Je hebt niet direct schade, die ontstaat soms pas veel later. Maar het strookje of de ruimte langs de kas naar de sloot wordt steeds kleiner, zodat je niet meer bij de kas kunt komen. Leidingen komen ‘bloot’ te liggen, krijgen te maken met een enorme druk waardoor ze kunnen verplaatsen of uit elkaar schieten. Verzakkingen kunnen het gevolg zijn.

Houd het droog!
Loop voor en na een flinke bui een inspectierondje over uw bedrijf. Let daarbij op de volgende punten:

  •  Controleer uw hemelwaterafvoer en bochten/moffen en leidingwerk vanaf standleiding in de kas tot in het bassin. Zit het leidingwerk nog goed in elkaar? Zit de verbinding nog op de juiste plaats? Als dit niet zo is, herstel dit of laat dit herstellen door uw kassenbouwer. Zo voorkomt u verzakkingen.
  • Controleer de grond rondom de standleidingen. Liggen de leidingen nog bedekt? Is uw kas van buiten nog goed bereikbaar? Zijn er spoelsporen van zand of grond te zien? Herstel dit of laat dit herstellen door uw kassenbouwer. Zo voorkomt u verzakkingen.

Wat kunt u nog meer doen?

  • Leg de grond naast de kas goed 'op schot' naar een sloot.
  • Voorzie de hemelwaterafvoerleidingen  van een extra drainage. Overtollig water kan dan snel worden afgevoerd. 
  • Leg bij nieuwbouw folie tegen en ruim onder het fundament. U voorkomt hiermee dat overtollig water in uw kas terechtkomt. 
  • Hebt u bouwplannen voor een lange kas? Schakel dan vooraf de technisch expert van Interpolis in. Hij denkt met u mee over de optimale oplossing voor de waterafvoer van uw kas.

Er valt ook meer hagel
Dat er meer weer extremen (water, storm, hagel, droogte) gaan ontstaan, is inmiddels aangetoond. Als u investeert in een nieuwe kas of bedrijfsruimte, is het verstandig om u hierop alvast voor te bereiden. Bijvoorbeeld door gehard glas te gebruiken. Onze technisch specialisten adviseren u hier graag over.