22
april
2021
|
10:00
Europe/Amsterdam

Virtuele verkeersles op basisschool via samenwerking Interpolis en Zwijsen

Door virtueel verkeerssituaties te oefenen kunnen basisschoolleerlingen weerbaarder raken in het verkeer om veilig van huis naar school te lopen of fietsen. Daarvoor heeft Interpolis de virtuele verkeersles WegWijsVR ontwikkeld. WegwijsVR wordt in samenwerking met educatief uitgever Zwijsen uitgebreid met handige werkboekjes.

WegWijsVR is een toekomstbestendig verkeerseducatiepakket voor de groepen 5 tot en met 8 op de basisschool. En vanaf komend schooljaar komen die virtuele verkeerslessen dus met handige werkboekjes. Leerlingen kiezen een opdracht in hun werkboek en oefenen die vervolgens virtueel via WegWijsVR op de smartphone, tablet of laptop. Die combinatie past volgens Interpolis en Zwijsen bij de belevingswereld van kinderen en zorgt voor een optimale leeropbrengst.

WegWijsVR: verkeer leren met een app • Juf Maike

Deze laagdrempelige verkeerslessen zijn hard nodig. Het aantal ongevallen met fietsers in het verkeer is in de afgelopen jaren toegenomen en er zijn meer onveilige verkeerssituaties in de bebouwde kom, blijkt uit cijfers van het CBS en de politie. Als kinderen voor het eerst alleen naar school fietsen of lopen, zijn ze vaak nog onvoldoende verkeersvaardig, blijkt uit onderzoek van Interpolis en SWOV.

Oefening baart kunst, blijkt ook in het verkeer. Daarom laat WegWijsVR kinderen op school en thuis via virtual reality spelenderwijs oefenen, zonder dat er daadwerkelijk onveilige situaties ontstaan. Met resultaat, na zes weken virtuele verkeerslessen zijn al grote verbeteringen zichtbaar. Kinderen kijken beter om zich heen, houden andere weggebruikers goed in de gaten en steken veiliger over.

Met WegWijsVR kunnen kinderen zelfstandig de lessen doorlopen. Leraren volgen de prestaties via een dashboard en kijken waar mogelijk extra uitleg nodig is.

Naast WegWijsVR zet Interpolis nog op meer manieren in op het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsende kinderen. Een voorbeeld hiervan is de PhoNo-app, die populair is bij tienduizenden scholieren, vooral in het voortgezet onderwijs. Fietsers kunnen met de app geld ophalen voor goede doelen door mobielvrij aan het verkeer deel te nemen en zich dus niet te laten afleiden.

Over Uitgeverij Zwijsen
Uitgeverij Zwijsen is al meer dan 170 jaar een toonaangevende uitgever in het basisonderwijs. De lesmethodes, educatieve uitgaven en producten voor thuis van Zwijsen, maken het mogelijk dat ieder kind gemotiveerd leert en het beste uit zichzelf haalt. www.zwijsen.nl

Over Interpolis

Interpolis wil als leidend verzekeraar de verkeersveiligheid verbeteren en het aantal verkeerslachtoffers tot nul reduceren. Kinderen weerbaar maken in het verkeer en het ontmoedigen van smartphonegebruik in de auto en op de fiets dragen daartoe bij.

 WegWijsVR | Verkeerseducatie in Virtual Reality