03
september
2018
|
13:49
Europe/Amsterdam

Virtual reality verkeerseducatiepakket verbetert verkeersvaardigheden van basisschoolkinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilburg, 3 september 2018 – Interpolis en Veilig Verkeer Nederland (VVN) gaan kinderen zelfredzamer maken in het verkeer. Met behulp van een nieuw, innovatief verkeerseducatiepakket genaamd WegWijsVR kunnen kinderen in Virtual Reality (VR) complexe verkeershandelingen oefenen. Het leereffect van WegWijsVR is uitgebreid door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) getest. Het aantal jongeren dat bij verkeersongevallen betrokken raakt stijgt en kent een piek na de zomervakantie, als de scholen weer beginnen. Daarom willen Interpolis en Veilig Verkeer Nederland dit jaar WegWijsVR beschikbaar maken voor alle basisscholen in Nederland.

Kinderen komen complexere verkeerssituaties tegen wanneer ze naar de middelbare school gaan. Gemiddeld leggen ze meer kilometers af. Het aantal kinderen in de leeftijdsgroep 4 tot 15 jaar, dat bij verkeersongevallen betrokken raakt, steeg tussen 2014 en 2017 met 7%. In 88% van deze verkeersongevallen gaat het om fietsende kinderen. Om die reden ontwikkelden Interpolis en Veilig Verkeer Nederland WegWijsVR. Patty Jansen, onderzoeker bij Interpolis: “WegWijsVR bootst de route van huis naar school na. De kinderen moeten in een virtuele omgeving verschillende verkeershandelingen uitvoeren en verbeteren, zoals: naar links en rechts kijken voordat ze oversteken, op de verkeerslichten en -borden letten enzovoorts. Uit de testresultaten zien we dat WegWijsVR leidt tot een significante verbetering van de verkeersvaardigheden”.

SWOV: ‘ Leereffect WegWijsVR bewezen’
WegWijsVR is het eerste VR-verkeerseducatiemiddel in Nederland dat op leereffecten is getest waarbij de resultaten positief zijn. WegWijsVR verbetert significant het kijkgedrag van kinderen. Gert Jan Wijlhuizen, onderzoeker bij SWOV: “In de voormeting van ons onderzoek blijkt dat kinderen gemiddeld 16% van de verkeerssituaties veilig uitvoerden. Na de training steeg dit naar 49%. Een verkeerstraining met WegWijsVR laat kinderen verkeerssituaties veiliger uitvoeren. Verder onderzoek is nodig om te bepalen in welke mate de leereffecten beklijven en wat het effect daarvan is op straat, in het echte verkeer. Maar de eerste onderzoeksresultaten zijn positief.”

 

 

 

 

 

 

 

 


Still uit WegWijsVR waarin de cursist veilig naar de ‘gehighlighte’ plek moet navigeren

Primeur voor Tilburgse basisscholen
Maandag 3 september 2018 vindt de officiële aftrap van WegWijsVR plaats op basisschool De Stappen. Kinderen van groep 7 ontvangen uit naam van basisschooldirecteur Maarten Verberne, Veilig Verkeer Nederland, Wethouder Mario Jacobs en Interpolis de WegWijsVR-app en VR-brillen om te oefenen met verkeersvaardigheden. Vanaf dan is WegWijsVR ook te downloaden. De gemeente heeft voor alle basisscholen in Tilburg het verkeerseducatiepakket beschikbaar gesteld. Wethouder Mario Jacobs (Slimme en Duurzame Mobiliteit) van de gemeente Tilburg: “We willen dat onze kinderen veilig naar school kunnen. Om dat te realiseren investeren we in de infrastructuur, maar werken we óók aan het verminderen van onveilig verkeersgedrag. Dat doen we met partijen uit de stad, bijvoorbeeld met scholen en met marktpartijen zoals Interpolis, en met landelijke organisaties zoals Veilig Verkeer Nederland. Interpolis leert Tilburgse basisschoolkinderen op een innovatieve manier om veilig deel te nemen aan het verkeer. Wij juichen dit soort initiatieven enorm toe”.

Interpolis en de Gemeente Tilburg hebben samen een convenant opgesteld met als gezamenlijke ambitie om het aantal verkeersongevallen in 2020 met een kwart te reduceren en het aantal verkeersdoden tot 0 terug te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Still uit WegWijsVR waarin de cursist veilig de weg moet oversteken (en naar links en rechts moet kijken)

WegWijsVR een brug tussen ouders en school
WegWijsVR is in twee varianten beschikbaar: een gratis versie met algemene verkeerssituaties en een betaalde versie waarbij de schoolomgeving virtueel is nagebouwd. De betaalde versie maakt onderdeel uit van de verkeerslessen op school ontwikkeld door Veilig Verkeer Nederland. Met WegWijsVR slaan Interpolis en Veilig Verkeer een brug tussen scholen en ouders, vindt a. i. VVN-directeur, Alphons Knuppel: “Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd samen met hun ouders het verkeer ervaren, zowel lopend als op de fiets. Veilig Verkeer Nederland stimuleert ouders door ervoor te zorgen dat hun kinderen zoveel mogelijk verkeerservaring opdoen. Op school leer je de verkeersregels en oefen je verkeersvaardigheden. Maar de ervaring opdoen in het échte verkeer, dat doe je vooral buiten de schoolmuren. Het oefenen vooraf van de route naar school met je ouders kan nu met WegWijsVR”.

25% minder verkeersongevallen in Nederland
Interpolis heeft zich als doel gesteld om het aantal verkeersongevallen in Nederland met 25% te verlagen. Met deze vermindering voorkomen ze veel materiële- maar vooral ook emotionele schade. Vanuit die ambitie introduceerde Interpolis eerder de AutoModus app, #IkrijvoorNL en ontwikkelen ze nu WegWijsVR: een innovatief verkeerseducatiemiddel.