28
januari
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Verandering in opbouw en terugval schadevrije jaren op Interpolis ZekerVanJeZaak®

Tilburg, 28 januari 2015 - 

De regeling 'Schade oorzaken waarbij de Bonus-Malustrede en schadevrije jaren het volgende jaar gelijk blijven' verviel op 1 januari 2015. Deze regeling hield in dat na een schade het aantal schadevrije jaren gelijk bleef. Er was geen terugval in schadevrije jaren, maar ook geen opbouw. De premie veranderde dus niet door deze schade.

Wat verandert er met de afschaffing van de regeling?

Heeft u schade aan uw voertuig als gevolg van onderstaande situaties? Dan heeft dit voortaan geen invloed meer op de opbouw van uw schadevrije jaren. En dus ook niet op de hoogte van uw premie.

 • Schade door brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting of blikseminslag.
 • Schade door een neerstortend luchtvaartuig.
  • Of zaken die uit een luchtvaartuig vallen (spullen of dieren).
 • Schade door diefstal of verduistering van een motorrijtuig.
  • Ook onderdelen van een motorrijtuig.
 • Schade door inbraak in een motorrijtuig.
 • Schade door joyriding.
 • Schade door het omvallen van een motorrijtuig door storm.
 • Schade door zaken die het motorrijtuig raken door storm (spullen, onroerend goed of dieren).
 • Schade door een natuurramp, bijvoorbeeld een overstroming, vloedgolf, aardverschuiving of aardbeving.
 • Schade door hagel, lawine, vallende stenen of instorting.
 • Schade door een directe botsing van een motorrijtuig met een dier of vogel.
  • Niet de beschadiging die daarna ontstaat.
 • Schade door rellen.
 • Schade aan glas van een motorrijtuig.

Voor welke voertuigen gold de regeling?

De status-quoregeling gold voor onder andere personenauto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en aanhangers. De regeling gold niet voor werkmaterieel.

.