Leiden, 29 maart 2023,
29
maart
2023
|
15:28
Europe/Amsterdam

Toekomstgerichte duurzaamheidsdoeners winnen Tuinbouw Ondernemersprijs 2023

Interpolis feliciteert Van der Avoird Trayplant en Theelers met het winnen van de Tuinbouw Ondernemersprijs en Themaprijs 2023

Woensdagmiddag 29 maart werd in de fossielvrije kas van oud-winnaar Koppert Cress in Monster de Tuinbouw Ondernemersprijs uitgereikt. Van der Avoird Trayplant won de ondernemersprijs. Theelers sleepte de themaprijs ‘Nieuwe teelten,  nieuwe toepassingen’ in de wacht. Zij kregen hun prijs uit handen van minister Piet Adema. Sectormanager Bart Stengs van Interpolis: “Fantastisch hoe deze winnaars uitblinken in al hun bedrijfsactiviteiten en laten zien dat zij toekomstgerichte duurzaamheidsdoeners zijn. Hartelijk gefeliciteerd”.

avoird2Van der Avoird Trayplant wil meerwaarde creëren voor de mens, de wereld en het rendement
En dat laat de winnaar zien met vele voorbeelden. Het hypermoderne zachtfruitbedrijf bedrijf uit Molenschot/Bavel specialiseert zich in het duurzaam opkweken van aardbei- en framboos uitgangsmateriaal.  Een vertical farm met een 4 lagen teeltsysteem voor de opkweek is sinds 2022 in gebruik en wordt volledig bestuurd door computers. Zo schuiven bij het teeltsysteem 800 teelttafels over en langs elkaar heen. De planten worden duurzaam verlicht door led. Dankzij de talloze metingen zijn de leef- en groeiomstandigheden voor de zachtfruit plantjes ideaal. Door deze manier van telen én door de opvang van regenwater wordt veel energie en water bespaard. De uitgespaarde ruimte rondom het bedrijf gunt de ondernemer aan de mens en de natuur. Samen met het Brabants Landschap legden ze een wandelpad om het bedrijf heen aan als multifuncionele natuurbuffers. Niet alleen op het bedrijf zelf maar ook als initiatiefnemer van ‘Goed Boeren geeft Energie’ wil het maatschappij, natuur en boer aan elkaar verbinden. In het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan duurzame energie & waterhuishouding, biodiversiteit, werkgelegenheid, educatie en inspiratie, ruimt voor recreatie en ruimte voor woningen.

theelersTheelers wint met tuinbouwthee  - ‘We kunnen er over praten maar we kunnen het ook doen’ 
Een prachtige mentaliteit van deze themaprijswinnaar. Hiermee laten ook zij zien echte duurzaamheidsdoeners zijn. Hoe zet je reststromen om in een productie van thee? Dat is waar de 4 samenwerkende partijen Gova (Etten-Leur), De Kruidenaer (Etten-Leur), Bak Bromelia (Amsterdam) en Westlandpeppers (De Lier) over nadachten. Met tuinbouwthee  als resultaat. Verspilling wordt voorkomen en de bedrijfsvoering wordt meer circulair.  De Nederlandse glastuinbouw verdient haar inkomen uit de teelt en afzet van verse groente en sierteeltproducten. Om haar basis te verbreden zijn nieuwe verdienmodellen en oplossingen om reststromen te verwerken welkom. Dit initiatief om coöperatief reststromen te gebruiken om daarvan nieuwe producten te maken is duurzaam en vindingrijk. Het houdt de tuinbouw relevant. En levert lekkere thee op.

Interpolis is al vele jaren sponsor en trots op de winnaar en alle  genomineerden.
Bart Stengs: “Hoe vooruitstrevend de glastuinbouw is, laten we iedere dag zien. Een sector die bijdraagt aan gezondheid en geluk. Die initiatief neemt, graag innoveert, vergroent en proactief werkt aan duurzaamheid. Die sector verdient een erepodium.