Leiden,
22
februari
2021
|
10:01
Europe/Amsterdam

Schade winterweer glastuinbouw richting 40 miljoen

2 weken na de sneeuw en kou heeft Interpolis ruim 500 schademeldingen vanuit de agrarische sector op de teller staan. De schademeldingen kwamen uit het hele land. Het schadebedrag wordt na eerste inventarisatie door experts geraamd op ruim 40 miljoen. Na herverzekering resteert een schadelast van 25 miljoen voor de verzekeraar.

De waarschuwing van Interpolis aan glastuinders om tijdig te starten met stoken en de schermen te openen werd op veel plekken overgenomen. Als gevolg van stuifsneeuw en wind hoopte de sneeuw zich toch snel op bij kassen met hoogteverschillen. De gevolgen waren soms forse schades aan kassen; constructies en ruiten. Ook gewassen zijn soms volledig verloren gegaan of hebben veel geleden onder te lage temperaturen door kapotte ruiten en de aanhoudende kou.

1 op de 8 glastuinbouwondernemers in Nederland is geraakt door het winterweer
Experts en specialistische taxateurs richten zich samen met de ondernemers in eerste instantie op herstel om zoveel mogelijk gewassen te redden. Dat doen zij in overleg met de glastuinbouwondernemer en de herstel- en bouwbedrijven. Zo werden vorige week noodwanden geplaatst en ruiten hersteld om verdere gewasschade te voorkomen.

Ook schade in landbouw en veehouderij

In de landbouw en veehouderij zijn circa 80 schademeldingen binnengekomen. Hier loopt het schadebedrag op naar 2 miljoen.