25
augustus
2007
|
00:00
Europe/Amsterdam

Roy-data in productie genomen

,  - 

Belangrijke stap naar de afschaffing van de papieren royementsverklaring


Tilburg, 24 augustus 2007, In opdracht van Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) is een nieuw royementsverklaringensysteem voor motorrijtuigenverzekeraars en gevolmachtigden (Roy-data) ontwikkelt en maandag 2 juli in productie genomen. Interpolis heeft zaterdag 25 augustus de eerste elektronische royementsgegevens aangeleverd. 

Met Roy-data is een belangrijke eerste stap gezet naar de afschaffing van de papieren royementsverklaring waarop de schadevrije jaren worden getoond. Alle Nederlandse motorrijtuigenverzekeraars moeten vanaf 1september 2007 van dit registratie systeem gebruik gaan maken.

Met de introductie van Roy-data ontstaat er een meer klantvriendelijke situatie. Royementsgegevens hoeven niet meer te worden doorgestuurd, kunnen niet meer zoekraken en polissen kunnen sneller en vaker in één keer juist worden opgemaakt. Dit scheelt ergernis en onbegrip bij de klant. Voor motorrijtuigenverzekeraars en gevolmachtigden zijn aanzienlijke efficiencyvoordelen voorzien.

In de nieuwe situatie kunnen motorrijtuigenverzekeraars en gevolmachtigden via een database direct zien hoeveel schadevrije jaren een cliënt heeft opgebouwd. De gegevens dienen door de oude verzekeraar uiterlijk op de royementsdatum te zijn verstrekt. Royementsgegevens zijn hierbij gekoppeld aan de verzekeringnemer en niet aan de eventuele regelmatige bestuurder. Het gebruik en de aanlevering aan Roy-data is per 1 september 2007 vanuit het Verbond van Verzekeraars verplicht gesteld.

De cliënt krijgt van zijn oude verzekeraar nog wel een opgave van de opgebouwde schadevrije jaren maar hoeft deze opgave niet meer door te sturen naar zijn nieuwe verzekeraar. Wel kan de cliënt hiermee zijn tussenpersoon van informatie voorzien.

Voor inzage in uw registratie in Roy-data kunt u het formulier ‘inzage in registratie Roy-data’ downloaden op  (deze link opent in een nieuw venster)www.seps.nl/inzagerecht of bellen met het nummer (079) 322 98 67 van de helpdesk Roy-data. Aan het verkrijgen van inzage zijn kosten verbonden.

 
.