20
juni
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Rechtsbijstand en vrije keuze advocaat

Tilburg, 20 juni 2014 - 

*UPDATE*

Op 12 mei 2014 besteedde Tros Radar aandacht aan de regels rondom de vrije keuze advocaat. De aanleiding hiervoor was:

  • Een uitspraak van het Europese Hof en de wijze waarop verzekeraars daarmee omgingen. De uitspraak ging over het inschakelen van een advocaat. naar eigen keuze door een verzekerde (vrije keuze advocaat) in het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure
  • De aankondiging van de Stichting Rechtsbijstandclaim dat zij een collectieve procedure tegen rechtsbijstandverzekeraars voorbereidt. Deze procedure gaat over zaken vóór de uitspraak van het Europese Hof, waarin bij een gerechtelijke of administratieve procedure de keuzemogelijkheid niet is geboden.

Stichting Achmea Rechtsbijstand voert de rechtsbijstandverzekeringen van Interpolis uit

Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) is een onafhankelijke stichting. In de meeste gevallen zal een gespecialiseerde jurist van SAR uw geschil behandelen. Zo kunnen we instaan voor de kwaliteit van de juridische dienstverlening die u krijgt .Bovendien blijven de kosten van de rechtshulpverlening hierdoor redelijk . En de premie voor uw rechtsbijstandverzekering blijft zo betaalbaar.
 

SAR houdt zich aan de uitspraak van het Europese Hof

Wanneer er in uw zaak sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure, heeft u een keuze tussen een advocaat of andere bevoegde deskundige. SAR biedt u dat aan, op het moment dat zo’n procedure zich aandient.
 

Stichting Rechtsbijstandclaim bereidt een procedure voor

Dit betreft een collectieve procedure tegen rechtsbijstandverzekeraars. Zij doet dit om kosten van advocaten te claimen die verzekerden voor november 2013 hebben gemaakt.

 

U krijgt waar u recht op heeft

Als verzekerde van Interpolis is het helemaal niet nodig om u te wenden tot Stichting Rechtsbijstandclaim. U kunt uw verzoek namelijk rechtstreeks en kosteloos bij Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) indienen. U spaart daarmee de inschrijfkosten (€ 95,-) voor de Stichting Rechtsbijstandclaim uit. SAR toetst uw verzoek aan de volgende voorwaarden:
  • Er was sprake van een haalbare zaak waarvoor u dekking had;
  • U hebt SAR gevraagd om gebruik te mogen maken van die advocaat en SAR heeft dat geweigerd;
  • U hebt zelf advocaatkosten gemaakt en die nog niet op andere wijze vergoed gekregen;
  • Deze advocaatkosten gaan over een gerechtelijke of administratieve procedure;
  • In dit geschil was er na 7 november 2010 sprake van een gerechtelijke of administratieve procedure.

Heeft u niet gekregen waar u recht op meende te hebben?

Neem dan contact op met Stichting Achmea Rechtsbijstand via e-mail of 088 462 37 20.

 

 
.