15
juni
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Rabobank en Interpolis maken vergoeding dienstverlening Rabobank transparant

, 15 juni 2011 - 

Tilburg, 15 juni 2011 - Interpolis en Rabobank gaan particuliere klanten inzicht geven in wat zij betalen voor de dienstverlening van de Rabobank als tussenpersoon van hun schadeverzekeringen. Op het verzekeringsbewijs dat de klant jaarlijks van Interpolis krijgt, kan hij zien welk deel van zijn premie voor Interpolis is en welk deel voor de dienstverlening van de Rabobank.

 

Proactief

Rabobank en Interpolis vinden het belangrijk dat de klant met een Interpolis Alles in één Polis® inzicht krijgt in het bedrag dat Interpolis als aanbieder van verzekeringen aan de Rabobank als bemiddelaar betaalt. Vorig jaar maakten Rabobank en Interpolis de vergoeding op complexe verzekeringen al transparant. Nu volgen dus de particulieren schadeverzekeringen. De volgende stap zal zijn dat de Rabobank ook de bemiddelingsvergoeding op de overige verzekeringen transparant zal maken, onder andere de verzekeringen voor de zakelijke markt.

Deze stap naar transparantie sluit aan bij de maatschappelijke - en politieke discussie die er over dit onderwerp is. Rabobank en Interpolis gaan verder dan de minister van Financiën. Hij stelt in zijn brief van 13 april 2011 dat klanten met een schadeverzekering die er om vragen, inzage moeten krijgen. Rabobank en Interpolis geven al hun particuliere klanten proactief inzage.

 

Vaste vergoedingen

Tegelijkertijd met het transparant maken van de vergoeding passen Rabobank en Interpolis ook de wijze waarop de vergoeding wordt berekend aan. In plaats van een provisie (percentage van de premie) hanteren ze vaste vergoedingen die in verhouding staan met de inspanningen die de Rabobank levert om de klant van dienst te zijn.

Behalve voor afsluiten en tussentijds wijzigen van de verzekering, kan de klant ook bij de bank terecht voor advies over wat wel en wat niet te verzekeren. Periodiek controleert de bank of de verzekeringen nog up to date zijn. Indien nodig neemt de bank contact op met de klant. Als vergoeding voor de dienstverlening zijn er twee tarieven. Er is een tarief van € 2,65 en € 1,06 per maand. Het lagere tarief geldt voor verzekeringen waar de Rabobank minder werk aan heeft.

 

Verzekeringsbewijs

Vanaf november ontvangen klanten met een Interpolis Alles in één Polis® het vernieuwde verzekeringsbewijs waarop een bedrag voor de vergoeding dienstverlening Rabobank staat vermeld. In de begeleidende aanbiedingsbrief staat een toelichting op de verandering. Binnen een jaar zijn alle klanten met een Interpolis Alles in één Polis® in het bezit van een vernieuwd verzekeringsbewijs. Ook op de offerte van nieuwe klanten wordt vanaf november getoond welk deel van de premie van Interpolis is en welk deel voor de dienstverlening van de Rabobank.

Meer informatie:

 
.