14
maart
2005
|
00:00
Europe/Amsterdam

Pan-European Pension Solutions: Useful and Necessary?

Tilburg, 14 maart 2005 - 

Op maandag 14 maart 2005 wordt voor de vierde maal het European Pension Debate (EPD) georganiseerd door het CompetenceCentre for Pension Research (CCPR), een onderzoeksinstituut verbonden aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg. 

De dag wordt geopend door Gerry Dietvorst, verbonden aan Interpolis en hoogleraar Toekomstvoorzieningen aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens het European Pension Debate 2005, met als titel ‘Pan-European Pension Solutions: Useful and Necessary?’, worden zowel de beleidsmatige kant van grensoverschrijdende arbeid als de door multinationals gehanteerde oplossingen besproken. 

Ivo van Es (European Commission, Internal Market DG) zal ingaan op de stand van zaken van de implementatie van de Pensioen­fondsenrichtlijn. Roland de Greef (Hewitt Associates) zal enkele fiscale oplossingsrichtingen voor belemmeringen van grensoverschrijdende arbeid doornemen. Henri de Castries (European Financial Services Round Table) geeft aan in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om te komen tot een Pan-Europees Pensioen­fonds. 

Evenals in voorgaande edities van dit congres, zal de gehele pensioensituatie van een EU-lidstaat onder de loep genomen worden. Dit jaar is Tsjechië aan de beurt. Jiri Rusnok (ING Czech and Slovak Republic) zal niet alleen de pensioensituatie in Tsjechië bespreken, ook zal hij een overzicht geven van de situatie en ontwikkelingen in de nieuw toegetreden Oost-Europese lidstaten. 

Alle lezingen worden gehouden in het Engels. Voor het complete programma, meer informatie en inschrijving verwijzen wij u graag naar de congreswebsite:  

www.pensionresearch.org.

.