20
februari
2024
|
14:26
Europe/Amsterdam

Mannen twee keer zo vaak betrokken bij verkeersincidenten

Vrouwen passen hun gedrag eerder aan in risicovolle situaties

Anders dan vrouwelijke automobilisten zien mannelijke automobilisten zichzelf vaker als goede, veilige en ervaren bestuurders. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Interpolis. Daarbij verwachten mannen dat anderen hen ook als een goede bestuurder zien en voelen ze zich minder snel onzeker als ze worden aangesproken op hun rijstijl. Toch toont hetzelfde onderzoek aan dat mannen vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen en onveilige situaties dan vrouwen, die daarentegen betere en veiligere keuzes in het verkeer maken. De onderzoeksresultaten benadrukken het belang om bewust aan het verkeer deel te nemen.

Mannen twee keer zo vaak betrokken

Hoewel bekend is dat mannen vaker betrokken zijn bij ernstige verkeersongevallen*, onthult het onderzoek van Motivaction interessante nuances. Zo geven mannen aan twee keer zo vaak betrokken te zijn geweest bij incidenten vergeleken met vrouwen, zoals bij het veroorzaken van een frontale botsing, een aanrijding omdat ze geen voorrang verlenen, het achterop rijden van een auto en het verliezen van controle over het stuur. Ook geven mannen vaker aan dat zij een bijna-aanrijding hebben veroorzaakt doordat ze afgeleid waren. 3% van de mannen geeft aan dat dit drie keer of vaker is gebeurd in de afgelopen drie jaar. 61% van de mannen geeft aan vaker harder te rijden dan de maximumsnelheid, versus 52% van de vrouwen. Opvallend is dan dat mannen zichzelf vaak als een goede en ervaren automobilist beschouwen.

Vrouwen maken betere keuzes in het verkeer

De onderzoeksresultaten tonen aan dat vrouwen over het algemeen bewuster rijgedrag vertonen. Ze maken veiligere keuzes en hebben een betere voorbereiding. 62% van de vrouwelijke bestuurders passen het volume van de autoradio aan of zetten deze uit als ze de weg zoeken, en 42% doet dit wanneer ze moeten inparkeren. Wanneer ze geconfronteerd worden met een lastige parkeerplek, geeft 59% van de vrouwen er de voorkeur aan een extra rondje te rijden om een eenvoudigere plek te vinden. Van de mannen geeft slechts 34% aan dit te doen. Ook kiest 44% van de vrouwelijke automobilisten eerder voor een eenvoudige omweg dan voor een snellere, maar lastigere route, tegenover 28% van de mannen.

De resultaten uit het onderzoek sluiten aan bij reeds bestaande bevindingen over verschillen tussen mannen en vrouwen. Adriaan Heino, verkeerspsycholoog bij Interpolis: ‘Uit psychologisch onderzoek blijkt dat mannen vaker risico’s nemen en meer op zoek zijn naar beloning en dat vrouwen voorzichtiger zijn en zich meer zorgen maken over de negatieve consequenties van hun gedrag. Dat zie je ook terug in het verkeer. Het is wel belangrijk om je te realiseren dat dit geldt voor grote groepen mensen en dat er grote individuele verschillen bestaan. Er zijn dus ook vrouwen die meer risico’s nemen en mannen die voorzichtig zijn.’

Opvallende verschillen tussen vrouwen en mannen in het verkeer

· Mannen nemen vaker bewust risico’s in het verkeer; ze rijden vaker bewust te hard en zijn iets vaker agressief naar andere weggebruikers;

· Mannen schatten zichzelf vaker in als een goede en ervaren bestuurders;

· Bijna de helft van de mannelijke bestuurders rijdt liever zelf dan dat ze naast hun partner zitten;

· Mannen zien de auto iets vaker dan vrouwen als een verlengstuk van zichzelf;

· Vrouwen associëren autorijden vaker met gevaar, mannen vaker met veiligheid;

· Vrouwen kijken vaker van tevoren waar ze kunnen parkeren;

· Een kwart van de mannen kiest voor een vrouwelijke navigatiestem, iets vaker dan dat vrouwen daarvoor kiezen (20%).

Benieuwd naar de andere verschillen tussen mannen en vrouwen in het verkeer? Kijk de aflevering van BewustBestuurd hier.