02
oktober
2023
|
16:16
Europe/Amsterdam

Kinderen én ouders te weinig weerbaar tegen cybercrime

Uit onderzoek van verzekeraar Interpolis, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction, blijkt dat bijna de helft van de kinderen én hun ouders niet weet of zij cybercriminaliteit zouden herkennen, er beschermd tegen zijn, noch weten wat ze moeten doen als ze slachtoffer worden. Uit het onderzoek blijkt ook dat cybercriminaliteit wel regelmatig wordt besproken binnen gezinnen.

Slachtoffer 
Ouders zeggen wel op de hoogte te zijn van de verschillende vormen van cybercrime en ze denken dat zij beter in staat zijn cybercriminaliteit te herkennen dan hun kinderen. Kinderen beamen dat. “Maar eigenlijk tasten beide groepen in het duister. Dat terwijl miljoenen Nederlanders jaarlijks slachtoffer worden van cybercriminaliteit en dat aantal dreigt met de steeds verdergaande digitalisering alleen maar op te lopen,” zegt Mireille van den Boom, domeinlead Veilig Wonen van Interpolis. 
Het is dan ook van groot belang om kinderen zo vroeg mogelijk cybercrime weerbaar te maken. Daarom is Interpolis een partnership met cybersecurity game Hackshield aangegaan, waarbij kinderen op een speelse manier geleerd wordt zich te wapenen tegen digitale criminaliteit. Kinderen worden gestimuleerd het geleerde ook over te brengen op hun ouders. 
 

Wachtwoord 
Opvallend in het Interpolis onderzoek is ook dat een kwart van de kinderen stiekem de wachtwoorden van hun ouders weet. En 10 procent van de kinderen heeft toegang tot online accounts die gekoppeld zijn aan betaalmiddelen en gebruikt deze ook. 
Op dit moment zijn meer dan 150.000 kinderen aan de slag met Hackshield. “Interpolis wil graag helpen ervoor te zorgen dat dit aantal komend jaar nog veel hoger is. Zo betreden steeds meer kinderen, en daarmee ook hun ouders, steeds veiliger de digitale wereld,” zegt van Den Boom.