27
april
2005
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fusie Interpolis en Achmea: meer waarde voor meer klanten

Tilburg, 27 april 2005 - 

Tilburg, 27 april 2005 - Interpolis en Achmea bundelen hun activiteiten op het gebied van verzekeringen, toekomstvoorzieningen, werknemersinzetbaar­heid en zorg. Vandaag ondertekenden de moeder-maatschappijen Rabobank en Eureko een intentie-overeenkomst*. De komende maanden onderzoeken Interpolis en Achmea hoe hun samenwerking het beste gestalte kan krijgen. Uitgangspunt is een volledige samensmelting van alle activiteiten.

Interpolis en Achmea zijn vorig jaar al succesvol gaan samenwerken op het gebied van ziektekosten­verzekeringen. Daaruit is gebleken dat beide bedrijven prima bij elkaar passen. “Wij hebben dan ook alle vertrouwen in deze logische, volgende stap op weg naar onze gewenste, leidende marktpositie”, aldus Kick van der Pol, hoofddirectievoorzitter van Interpolis.

In de snel veranderende financiële wereld is krachtenbundeling noodzakelijk. Wat Interpolis en Achmea bindt, is hun coöperatieve achtergrond en het feit dat klantwaarde bij beide bedrijven voorop staat. Dat is terug te vinden in de manier waarop ze opereren en zich profileren. Van der Pol: “Met de Glashelder-filosofie neemt Interpolis een herkenbare positie in op de markt. Een positie die we nog verder kunnen verstevigen, omdat Interpolis in de nieuwe verzekeringsgroep de positie van ‘powerbrand’ krijgt. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met ons eigen merk en onze eigen marktbewerking nog een flinke sprong voorwaarts zullen maken. Belangrijk daarbij is dat Rabobank ook in de nieuwe constellatie de voornaamste distributeur van verzekeringen voor Interpolis blijft.”

Van der Pol vervolgt: “Distributiepartners zijn bepalend voor ons succes. Zij moeten klanten overtuigen van onze meerwaarde. Interpolis en Achmea beschikken afzonderlijk nog niet over een volledig scala aan distributiekanalen, maar gezamenlijk wel. Interpolis kan nog flink groeien in het kanaal van assurantietussenpersonen en in het directe kanaal. Voor Achmea geldt hetzelfde in het bankkanaal. Op dit aspect zijn onze bedrijven dus complementair en versterken we elkaar. Zo bereiken we meer klanten op de manier die zij wensen.”

* Lees ook het gezamenlijke persbericht dat Rabobank en Eureko bij deze gelegen­heid hebben uitgegeven.

.