Leiden,
26
februari
2019
|
09:15
Europe/Amsterdam

Nieuwe ontwikkelingen maken kassen brandveiliger

Samenvatting

Brand op een glastuinbouwbedrijf is een vreselijk scenario voor iedere ondernemer. Steeds meer innovatieve producten dragen bij aan de brandveiligheid van een kas. Interpolis omarmt deze ontwikkelingen en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling hiervan.

Sectormanager Willem Snoeker: “De opkomst van brandvertragende schermdoeken vergroot de brandveiligheid in kassen al enorm. Een mooie aanvulling hierop is de ontwikkeling en certificering van brandvertragend gronddoek. Ook de druppelvanger voor zwavelbakjes draagt bij aan de brandveiligheid. Wij zijn blij met deze ontwikkelingen”.

Brandvertragende gronddoeken verkleinen kans op brand en schade door roet en rook

De introductie van genormeerde brandvertragende schermdoeken was al een stap voorwaarts om te voorkomen dat branden in kassen zich razendsnel konden verspreiden. Deze schermdoeken worden steeds vaker toegepast. Met resultaat. De kans op een grote brand neemt af en dat is goed voor de continuïteit van glastuinbouwbedrijven. Een volgende stap is de recente introductie van een brandvertragend gronddoek door Erfgoed. Hun GreyCover doek is gecertificeerd met de hoogste kwaliteitsnorm voor brandveiligheid en is nu beschikbaar voor de glastuinbouw. Willem Snoeker: “Een mooie ontwikkeling. Interpolis is blij met de ontwikkeling van dit gronddoek, dat grote branden kan voorkomen en vooral schade door rook en roet kan beperken”.

Druppelvanger voor zwavelbakjes voorkomt lekkage van zwavel

Als een zwavelverdamper niet recht hangt, het bakje te vol is of lek geraakt is door beschadigingen, kan zwavel op het verwarmingselement terechtkomen. Omdat de temperatuur van het element boven de zelfontbrandingstemperatuur van zwavel ligt, valt de zwavel brandend naar beneden. Hierdoor ontstaat brand aan gronddoek, brandbaar gewas of teelttafels. In samenwerking met technisch specialist van Interpolis Peter van der Sar, ontwikkelde Nivola een druppelvanger, waarmee deze problemen in 1 klap opgelost zijn. Peter van der Sar: “Met de toevoeging van deze druppelvanger wordt weer een oorzaak van brand en gewasschade weggenomen”.

 

Wat kunt u nog meer doen om de kans op een brand te beperken?

  • Uw elektrische installatie is essentieel voor verlichting, ventilatie, beveiliging en verwarming van uw bedrijf. Als u deze installatie goed onderhoudt, voorkomt u uitval.Meer weten? https://www.interpolis.nl/dossiers/elektra

  • Vervang schermdoeken zo snel mogelijk door een brandvertragend doek (NTA 8825). Hebt u nog brandbare schermdoeken? Zorg dan dat de kans op het ontstaan van een brand zo klein mogelijk is. Meer weten? https://www.interpolis.nl/dossiers/schermdoek