Leiden,
11
april
2019
|
15:29
Europe/Amsterdam

Wat je niet zo goed geregeld hebt, dat geeft onrust

“Ik wilde voor de bouw van mijn nieuwe stal inzicht in mijn risico’s. Eigenlijk vanuit de gedachte dat de verzekering niet te duur mocht worden. Dat had meer impact dan we op het netvlies hadden.” Evert Hendrikx is varkenshouder in het Limburgse Lottum, in 2011 bouwde hij een nieuwe zeugenstal. Op dit moment werkt hij aan een uitbreiding van een bestaande stal met zeugen. Evert schakelde Interpolis in via zijn verzekeringsadviseur voor advies bij de bouw van een veilige stal.

“Eigenlijk ging het niet eens om de mogelijke schade, maar om rust in de bedrijfsvoering, weten dat het goed is en continuïteit in je bedrijf houden, ook als er iets gebeurt.”

Hendrikx blikt terug: “Het ging om 2 dingen: Hoe groot is de kans dat iets kan gebeuren en als het gebeurt hoe groot is dan de kans op schade? Je voorkomt grote schades door risico’s met een grote kans zo aan te pakken dat de schade heel klein is als het gebeurt. Compartimenteren gaat bij ons verder dan stallen scheiden, het gaat ook om splitsingen in de stal. Zo staat het aggregaat in een aparte, brandwerende technische ruimte. Als daar brand uitbreekt gaan de sprinklers aan, de brand kan niet verder komen dan die ruimte. Alle compartimenten kregen extra vluchtroutes en we maakten een vluchtplan. In de praktijk zorgen we ervoor dat we de vluchtroutes vrijhouden. Hang je brandblussers op, zorg dan ook dat je weet hoe ze werken. Het lijken kleine dingen, maar ik vind ze essentieel.”

Bij de nieuwbouw in 2011 merkte ik dat onze manier van risicobewust denken nog vrij nieuw was

“We kozen voor brandwerende materialen. Gebruik dan geen PUR om gaten af te dichten, want dat gaat ten koste van je brandklasse A. Ik ben daar heel alert op. De aannemers vonden het flauwekul. Maar ik zei: We maken eerst een plan, pas als ik het plan heb goedgekeurd dan gaan we installeren. Nu merk ik dat we met de maatregelen in 2011 onze tijd vooruit waren. Brandveilig bouwen is nu veel meer gemeengoed. Ik zie dat terug in het adviesplan van Interpolis. Dat maakt ook voor de aannemer en installateurs helder wat ik verwacht, zodat ik daar in de offertefase al duidelijke afspraken over kan maken.”

Het klinkt mooi al die adviezen bij de bouw…

“Ja, het advies was goed, maar er kwam ook besef. Ineens wordt zichtbaar wat je niet zo goed geregeld hebt, dat geeft onrust.” Evert Hendrikx voelt de verantwoordelijkheid van werken met mensen en dieren: “Die is zo groot dat ik niets aan toeval over wil laten, je moet er beleid op voeren. Het gaat om het totale plaatje , hoe vroeger je inzicht mee kunt nemen in de bedrijfsontwikkeling, hoe beter je het kunt uitvoeren. Dat kost geld, afwijkende, brandwerende materialen kosten veel meer geld. Als je daarmee veel risico indekt, dan is dat stukje duurder makkelijker te accepteren dan wanneer het je geen rendement oplevert.”

Ik adviseer al mijn collega veehouders om bij investeringen hun plan door Interpolis te laten checken. Bij mijn huidige uitbreiding merk ik dat er weer nieuwe risico’s zijn waar veel mensen zich niet van bewust zijn. Bijvoorbeeld de veilige aanleg van zonnepanelen, daar is bij Interpolis veel kennis over, meer dan ik verwacht had.