Leiden,
20
februari
2020
|
09:55
Europe/Amsterdam

Ben je voorbereid op dingen die helemaal niet gaan gebeuren?

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding

Je tuinbouwbedrijf is uniek. Het bloeit en groeit dankzij de keuzes die je dagelijks maakt. Je ogen zijn gericht op de toekomst. Elke dag maak je keuzes die hierop van invloed zijn. Je zorgt voor optimale teeltomstandigheden, een veilige werkomgeving voor je personeel, deugdelijk materiaal om mee te werken, solide afspraken met leveranciers en afnemers en nog veel meer. Sta je wel eens stil bij dingen waarvan je denkt dat ze je niet gaan overkomen?

Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding
Dit jaar ga ik met pensioen. Ik loop al heel wat jaren rond in de bijzondere, o zo interessante, innovatieve wereld van de glastuinbouw. Een wereld vol passievolle ondernemers die kansen en uitdagingen zien, zowel nationaal als internationaal. Een wereld waarin bedrijven continu veranderen, net als hun omgeving. Vol belangstelling volg ik de innovaties en zie ik hoe technische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Ik zie dat ondernemers steeds meer specifieke keuzes maken bij de inrichting van hun bedrijf. Mijn ervaring leert dat de succesvolste ondernemers goed zijn voorbereid op mogelijke knelpunten op hun bedrijf. Ze weten wat hun bedrijf in gevaar kan brengen en hebben hiervoor maatregelen genomen.

Als iets mis kan gaan, dan gaat het mis op het slechtst denkbare moment
Kassen zijn sterk. Tijdens de recente stormen waren er door het hele land kleine en enkele grote schades. Vervelend voor de ondernemers die gedupeerd zijn. Omdat het aantal gebroken ruiten meeviel en omdat de getroffen bedrijven verspreid lagen over heel Nederland, levert reparatie op dit moment nog geen problemen op. Als meer bedrijven in 1 regio getroffen worden door bijvoorbeeld een windhoos, kan snelle reparatie wel lastig worden. Sta daarom eens stil bij de gevolgen van Ciara, Dennis of de volgende storm Ellen. Bedenk eens welke maatregelen nodig zijn om je kas snel dicht te maken als een flinke storm over het bedrijf heeft geraasd. Heb je dan bijvoorbeeld genoeg reparatiesets of voorraad glas paraat?

Je kunt nooit voorkomen dat noodweer schade veroorzaakt op jouw bedrijf
Maar een goede voorbereiding zorgt er wel voor dat je de gevolgen beperkt. Regel je niks? Dan kan het ongewenst lang duren voordat je weer in bedrijf bent.

4 veelvoorkomende knelpunten bij kasherstel
Als door een calamiteit meerdere bedrijven in 1 regio geraakt worden, kan kasherstel vertraging oplopen. Interpolis signaleert de volgende knelpunten:

 1. Beperkte capaciteit van beglazers.
  Als je niet direct geholpen wordt omdat reparatieploegen niet overal tegelijk kunnen zijn, duurt herstel ongewenst langer. Dat heeft gevolgen voor het kasklimaat en de gewassen.
 2. Lange levertijd van glas.
  Door grote keuzes in materialen en coatings die ondernemers maken bij nieuwbouw, is vervangend glas niet altijd direct beschikbaar. Koos je bij nieuwbouw bewust voor specifiek glas? Levertijden zijn vaak langer dan je wilt.
 3. Kasonderdelen zijn niet meer beschikbaar.
  Het gaat dan bijvoorbeeld om luchtramen, roeden en goten. De mallen om deze opnieuw te maken, zijn niet altijd meer beschikbaar. Herstel duurt hierdoor langer.
 4. Onvoldoende reparatiesets op voorraad
  Als je geen noodreparaties kunt uitvoeren, ligt het kasdek langer open. Met nadelige gevolgen voor je gewas.

5 praktische oplossingen voor sneller kasherstel
Als je weet wat eventueel mis kan gaan, kun je je hier meestal goed op voorbereiden. Ik geef je hiervoor graag de volgende tips:

 1. Hoe snel kun je onderdelen vervangen?
  Controleer bij je kassenbouwer of luchtramen, roeden of goten voor al jouw kassen nog verkrijgbaar zijn. Als dat niet zo is, denk dan na over alternatieven. Vraag je kassenbouwer om advies.
 2. Is je glasvoorraad op orde?
  Interpolis stelt minimale eisen aan de glasvoorraad. Deze richtlijnen zijn algemeen opgesteld. Elk bedrijf is anders. Past dit advies wel bij jouw bedrijf? Gebruik je specifiek glas, bijvoorbeeld met een coating? Dan adviseer ik je om vooral kritisch te kijken naar de voorraad van specifieke glassoorten met lange levertijden.
 3. Maak reparatieafspraken voor snel herstel
  Informeer naar de mogelijkheden bij je kassenbouwer of reparateur. Zorg bijvoorbeeld voor eigen reparatiekar(ren) of maak een afspraak over de directe beschikbaarheid van voldoende reparatiekarren.
 4. Maak een noodplan
  In een noodplan maak je vooraf afspraken over herstel. Zodat je sneller in bedrijf bent als je wat overkomt.
 5. Onderhoud je kas goed
  Een sterke kas kan stormen aan. Goed kasonderhoud is een solide basis voor een sterke kas. Een handig hulpmiddel hiervoor is de Checklist kasonderhoud .

George Washington zei het al: “Voorbereid zijn op de oorlog is de beste manier om de vrede te handhaven”. Mijn vertaling luidt: “Voorbereid zijn op het ergste is de beste manier om in bedrijf te blijven”. Ik hoop dat je je voorbereid op dingen die helemaal niet gaan gebeuren! Ook wanneer ik met pensioen ben.

Willem Snoeker, sectormanager