Leiden,
20
februari
2020
|
11:49
Europe/Amsterdam

Beschermt u uw medewerkers met een veilige werkomgeving?

Maak tijd voor veilig werken in de kas

Het zit ‘m toch in de communicatie”
Weten wat er mis kan gaan tijdens het werken in de kas én dat vertellen. Daar gaat het vaak mis. Deze week vroegen wij aan bezoekers van de HortiContact of zij gevaren herkenden in hun dagelijkse werkzaamheden. Dat was zeker zo. Dat het veiliger moet, daarvan zijn vele ondernemers overtuigd. Want vallen of springen van de buisrailkar, het verkeerd neerzetten van een ladder, een ongeluk met een heftruck, uitglijden, ongelukjes bij de sorteermachines, een misser bij het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, dat gebeurt regelmatig.

Toch lukt dat vaak niet. Hoe komt dat?
"
Wij zijn met z’n tweeën, dan weet je precies waar je op moet letten”. Deze ondernemer erkende dat hij de ongelukjes wist te voorkomen door dagelijks dezelfde handelingen uit te voeren én verantwoordelijkheid te nemen. “Het zit ‘m vaak toch in de haast die we hebben bij het vele werk. Tijd is geld” zo vertelde een andere ondernemer. Andere voorbeelden die we hoorden: onervaren personeel, gebrekkige instructies, miscommunicatie door verschillende talen en onjuist gebruik van machines.

Het zit ‘m toch in de communicatie
Weten wat er mis kan gaan én dat vertellen, dat is wel de rode draad van wat wij terugkregen op de HortiContact. Want dat veiligheid begint bij communicatie, daarvan zijn bijna alle ondernemers overtuigd. Instructies worden wel gegeven maar niet herhaald. Juist in de werkoverleggen moet hier blijvend aandacht aan gegeven worden. Vooral bij wisselend personeel en taalbarrieres.

Een veilige werkomgeving begint met inzicht
Pas als je weet welke risico’s je medewerkers lopen in de kas, kun je ze optimaal beschermen. Wij zagen in onze dossiers een rode draad van ongelukken die gebeuren bij werken op hoogte, werken met de buisrailkar, werken met machines werken met bestrijdingsmiddelen en communicatie.

Tijd én aandacht voor veilig werken in de kas
Ongevallen hebben een grote impact. Op uw medewerkers, uw bedrijf. Neem uw verantwoordelijkheid als ondernemer: besteed tijd en aandacht aan veilig werken in de kas. Wij helpen u graag om uw kennis over deze risico’s te vergroten lees onze tips over veilig werken in de glastuinbouw