Leiden,
20
februari
2020
|
10:10
Europe/Amsterdam

Veilig laten zien hoe geweldig de glastuinbouw is tijdens Kom in de Kas

Rick van Heiningen is enthousiast als hij over de glastuinbouw praat. “Hoe de tuinbouw op een efficiënte wijze voedsel en bloemen produceert. Dat moet iedereen weten! Veel techniek, efficiency én heel milieubewust, bijna biologisch op alle bedrijven. Als iemand 1 hectare zonneboilers installeert om minder gas te hoeven gebruiken in zijn kas, dan vertel ik dat aan mijn omgeving! De tuinbouw staat echt op een heel hoog niveau. Tijdens Kom in de Kas is dat te zien voor iedereen die daar interesse in heeft.”

Samenwerking rondom veiligheid
De organisatie van Kom in de Kas vroeg partner Interpolis om met hen een verdiepingsslag te maken rondom de veiligheid van het evenement. Rick: “Dat doen wij dan natuurlijk graag. De deelnemende ondernemers werken samen met heel veel enthousiaste vrijwilligers die al jaren meedoen. Juist als je met veel vrijwilligers samenwerkt, is het belangrijk dat protocollen en werkwijzen vastgelegd worden. Kom in de Kas ondersteunt de regio’s met haar ondernemers en alle vrijwilligers bij de organisatie van dit evenement. Als ondernemer ben je toch eindverantwoordelijk voor wat er op je bedrijf gebeurt. En je wilt ook de maandag erna het weekend als succesvol herinneren. Mooi dus dat de organisatie van Kom in de Kas hier aandacht aan schenkt en leuk om ook hierover met elkaar aan tafel te zitten".

Wat voor jou vanzelfsprekend is, is dat niet voor je vrijwilliger of bezoeker
"Je organiseert dit evenement met heel veel vrijwilligers, overzicht is dan belangrijk. Tijdens Kom in de Kas ben je druk met laten zien wat mooi en interessant is. Wat wat voor jou vanzelfsprekend is, is dat niet voor jouw bezoekers. Hygiëneprotocollen zijn daar een mooi voorbeeld van. Voor jouw medewerkers inmiddels gesneden koek. Maar is het voor je vrijwilligers en bezoekers duidelijk wat zij moeten doen? En wat betekent het voor de teelt als dit niet nageleefd wordt? Wie maak je op de dag verantwoordelijk voor een goede uitvoering hiervan? Wat denk je van de looproutes in je kas? Het kan heel chaotisch zijn als er veel bezoekers rondlopen. Een duidelijke looproute helpt dan echt bij een stukje veiligheid en overzicht. Er zijn veel materialen en ruimtes waar je rennende kinderen met hun familie niet wilt hebben. Meststoffen, gewasbeschermings-middelen, dure machines; voorkom dat hier iets mis gaat. Sluit die ruimtes af, zorg dat bezoekers hier niet komen. En natuurlijk zijn er ook onderwerpen die niet alleen voor dit evenement gelden maar alle dagen belangrijk zijn. Denk aan het uitrollen van haspels en wegleggen van elektrabekabeling, natte en gladde vloeren. Een bedrijf met een gekeurde elektrische installatie is natuurlijk veel veiliger."

Een nieuw plan én een checklist voor een geweldige én veilige Kom in de Kas
Rick: “Die professionaliseringsslag zat ‘m vooral op het vastleggen van een aantal zaken zodat iedereen op de hoogte is van wat hij moet doen om het veilig te maken. We maakten met elkaar een veiligheidschecklist. De organisatie kan die ruim van te voren doorlopen en ook op de dag zelf nog maatregelen nemen. Meer informatie over het veilig ontvangen van bezoekers lees je hier.