09
april
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Uitnodiging deelname bijeenkomst online platform Interpolis

,  - ​Interpolis nodigt Tilburg uit om een nieuw onderdeel in de dienstverlening uit te testen. De verzekeraar start binnenkort met ‘deoplossingvan’. Op dit online platform kan iedereen ideeën aan dragen om anders om te gaan met risico’s. Voor een kijkje achter de schermen, het uittesten van het nieuwe platform en het geven van een mening, organiseert Interpolis een bijeenkomst op 15 april.

​Uitnodiging deelname test online platform

Interpolis nodigt Tilburg uit om een nieuw onderdeel in de dienstverlening uit te testen. De verzekeraar start binnenkort met ‘deoplossingvan’. Op dit online platform kan iedereen ideeën aan dragen om anders om te gaan met risico’s. Voor een kijkje achter de schermen, het uittesten van het nieuwe platform en het geven van een mening, organiseert Interpolis een bijeenkomst op 15 april.
 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar communicatie@interpolis.nl. De sessie duurt anderhalf uur (met rondleiding ruim twee uur). Er start een sessie om 10.00, 13.00 en 15.30.
 

Gemoedsrust

Volgens Interpolis is alles verzekeren geen oplossing. Daarom doet de verzekeraar een beroep op de denkkracht van Nederland om samen te zoeken naar nieuwe manieren om met risico’s om te gaan. Soms is preventie de oplossing, soms zelf dragen, soms sparen en soms is er een verzekering nodig. Dit is voor iedereen verschillend. Door nu samen naar oplossingen te zoeken, wil Interpolis de ideeën in de buitenwereld combineren met de kennis en kunde die in het bedrijf aanwezig is. De verzekeraar denkt zo tot innovatieve inzichten, diensten, producten en adviezen te komen. Uiteindelijk zal dit meer gemoedsrust bieden dan enkel en alleen verzekeren.
 

De mannetjes van Interpolis

Het online platform dat Interpolis binnenkort start is voor iedereen die een oplossing heeft of er één zoekt. Het eerste thema dat Interpolis beetpakt is veiligheid in en om het huis. De Mannetjes van Interpolis zijn ook actief op ‘deoplossingvan’. Zij dragen op hun beurt ideeën aan, maar vragen ook om oplossingen voor situaties die zij tegenkomen. Interpolis is benieuwd naar wat Tilburg vindt van het platform, de rol die de verzekeraar er zelf in speelt en de wijze waarop de ideeën worden beloond. Deelnemers aan de bijeenkomst kunnen ook intekenen voor een rondleiding na afloop.
 

Glashelder anno 2013

Interpolis is ontstaan vanuit het idee dat je sterker staat als je krachten bundelt en open kaart speelt. Het grondbeginsel van het coöperatieve gedachtegoed. In 2000 werd daarom Glashelder geïntroduceerd, waarbinnen de gelijkwaardigheid en het vertrouwen nog eens werden onderstreept. ‘Laat de bonnetjes maar thuis, wij geloven u zo ook wel’ was een concrete uitwerking daarvan. Sinds 2010 helpt Interpolis haar klanten om schades te voorkomen. Met ‘deoplossingvan’ zet Interpolis de volgende logische stap in de doorontwikkeling van haar bedrijfsfilosofie. Samen op zoek naar die oplossingen die klanten echte gemoedsrust geven. Want: alles verzekeren, is geen oplossing.
.