08
juli
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Tien miljoen euro schade door noodweer

, 08 juli 2011 - 

Interpolis ontving voor ongeveer tien miljoen euro aan schadeclaims als gevolg van het zware noodweer dat dinsdag 28 juni over Nederland trok. Eerder schatte de verzekeraar het bedrag aan schade bij particuliere klanten op vijf miljoen euro. Dit blijkt 1,5 miljoen euro meer te zijn. Inmiddels is ook duidelijk wat de bedragen zijn die Interpolis aan zijn zakelijke klanten uitkeert. Het schadebedrag voor agrariërs is twee miljoen euro. Voor het MKB is dat bedrag 1,5 miljoen euro.

In totaal kwamen er bij Interpolis bijna 4.000 schademeldingen binnen. De meeste meldingen kwamen uit Noord-Brabant (ruim 1.400) en uit Zuid-Holland (ruim 1.300). Opvallend aan dit zomersnoodweer was dat het om meerdere soorten schades gaat. Behalve schade door blikseminslag werd er water-, hagel- en stormschade gemeld.

 
.