02
februari
2023
|
09:47
Europe/Amsterdam

Telefoonverslaving onder jongeren zorgt steeds vaker voor gevaarlijke verkeerssituaties

Jongeren hebben achteraf spijt van gebruik mobiele telefoon in verkeer na gevaarlijke verkeerssituatie

Het toenemende gevoel van FOMO onder jongeren en het gebruik van de mobiele telefoon zorgt voor een groeiend probleem voor de verkeersveiligheid. Drie op de vijf jongeren die aangeven FOMO te ervaren, zijn de afgelopen twee jaar betrokken geraakt bij een gevaarlijke verkeerssituatie of een verkeersongeval. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Interpolis. Ondanks de zorgwekkende cijfers over gevaarlijke verkeerssituaties denkt een derde van de jongeren nog steeds dat de kans zeer klein is dat zij bij een verkeersongeval betrokken raken door het gebruik van de mobiele telefoon.

Bijna de helft van de ondervraagde jongeren die FOMO zeggen te ervaren, geeft aan dat ze dit gevoel graag minder willen hebben. Van de jongeren die door het gebruik van hun mobiele telefoon betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval of gevaarlijke verkeerssituaties, geeft de helft aan spijt te hebben van het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Met het stijgend aantal dodelijke verkeersongelukken is het bittere noodzaak om de bron van veel verkeersongelukken (afleiding door de telefoon) nog intensiever te bestrijden, denkt Chantal Vergouw – directievoorzitter van Interpolis.

Verkeersveiligheid onder druk

Ruim 40 procent van de jongeren die FOMO zegt te ervaren, heeft dit gevoel de afgelopen twee jaar zien toenemen. Chantal Vergouw: ‘Het is zorgwekkend om te zien dat zoveel jongeren betrokken raken bij gevaarlijke verkeerssituaties, doordat ze afgeleid zijn door hun telefoon. We weten uit onze langer lopende barometer dat steeds meer jongeren de mobiele telefoon in het verkeer gebruiken. We weten ook dat jongeren bewust zijn van het risico maar toch nog te vaak de telefoon pakken tijdens het fietsen. Hoe meer jongeren gewend raken om de mobiele telefoon op jonge leeftijd in het verkeer te gebruiken, hoe groter de kans dat ze dit ook op latere leeftijd blijven doen. Ook de voorlopige cijfers van Smart Traffic Accident Reporting (STAR) bieden geen houvast om achterover te leunen. We moeten voorsorteren op de toekomst en nu collectief ingrijpen. De fietsers van vandaag zijn de automobilisten van morgen. Er groeit daarom, als we er niets aan doen, een generatie automobilisten op die een risico vormen voor de verkeersveiligheid.’

MisNiks

De verzekeraar waarschuwt voor de toename van gevaarlijke situaties in het verkeer door FOMO en start daarom de MisNiks-campagne met singer-songwriter Danique om het bewustzijn onder jongeren te vergroten. Vergouw: ‘Hierin horen en zien we de mooie en bijzondere momenten uit het leven van jongeren. Wij willen hiermee jonge mensen laten zien dat één appje in het verkeer ervoor kan zorgen dat je jezelf en je familie en vrienden een leven kan ontnemen, met allerlei markante momenten.’

Te weinig voorlichting

Twee op de vijf jongeren vindt dat er onvoldoende voorlichting gegeven wordt over hoe zij de mobiele telefoon op een veilige en verantwoorde manier in het verkeer kunnen gebruiken. Om het bewustzijn onder jongeren te vergroten werkt Interpolis samen met singer-songwriter Danique. Samen met haar hebben zij een muzieknummer en film uitgebracht met de titel ‘MisNiks - Later als ik groot ben’. Vergouw: ‘Als we jongeren willen stimuleren om de mobiele telefoon op een verantwoorde manier te gebruiken in het verkeer, dan moeten we inspelen op hun eigen belevingswereld. Interpolis richt zich daarom dit jaar op (onder andere) jongeren om ze bewust te maken van de gevaren. We trappen af met een film die de urgentie van het niet gebruiken van je telefoon in het verkeer aanjaagt. Op een manier die past bij de belevingswereld met de jongeren. Dus ook met muziek die daarbij hoort, in dit geval van Danique, een opkomende ster. En we hebben ook nog een korte online serie op de planning over wat je allemaal kunt missen als je speelt met je leven, zoals in het verkeer met je telefoon het geval is.‘

0 verkeersoden in 2050

De drijfveer voor Vergouw en Interpolis is het realiseren van het door de Europese Unie en de Nederlandse overheid gestelde doel van nul verkeersslachtoffers in 2050’, zegt Vergouw. De komende jaren richten we ons niet alleen op jongeren maar ook op autobestuurders en senioren. Interpolis is inmiddels ook National Relay: de Europese Commissie heeft haar gevraagd om samen met alle betrokkenen in Nederland te werken aan het bevorderen van verkeersveiligheid. ‘Dat is eervol, maar schept ook verwachtingen en verplichtingen. Het vraagt om alle losse verantwoordelijkheden en krachten te bundelen en gezamenlijk te werken aan oplossingen. Alleen dan gaat het lukken.’