26
juni
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Sluiting/overname Achmea Health Centers

Tilburg, 26 juni 2014 - 

Vanwege aanhoudende negatieve financiële resultaten en Achmea’s aangepaste vitaliteitsbeleid sluiten 12 Achmea Health Centers. 19 centra worden overgenomen door Fitland. Met Fitland heeft Achmea Health Centers sinds vorig jaar een intensieve samenwerking.

Achmea is in 2000 gestart met fitnesscenters in eigen beheer. De afgelopen jaren is de fitnessmarkt echter ingrijpend veranderd. De markt is verzadigd en wordt gekenmerkt door een sterke concurrentie op prijs als gevolg van de opkomst van budgetketens. Bovendien willen veel Nederlanders naast sporten in een fitnesscenter, ook op andere manieren werken aan hun gezondheid. Dit in combinatie met het geringe aantal locaties - landelijkedekking met een eigen keten blijkt niet haalbaar - en de aanhoudende negatieve financiële resultaten waren aanleiding het beleid van eigen fitnesscentra te herijken.

Voor nu verandert er niets voor de abonnementshouders. Totdat de overname is afgerond kunnen zij blijven sporten onder dezelfde voorwaarden en gebruik maken van alle faciliteiten. Ook na de overname gaan klanten niet meer betalen dan zij nu betalen. 

Meer informatie staat op www.achmeahealthcenters.nl/overnamefitland

.