Blog,
11
januari
2017
|
13:46
Europe/Amsterdam

Een verbrijzelde elleboog en een vooruitziende jurist

Rob is 17 jaar en op zijn fiets onderweg naar school, als hij op de rotonde wordt aangereden door een auto. Rob wordt naar het ziekenhuis gebracht waar blijkt dat zijn been gebroken is en zijn elleboog verbrijzeld. De automobilist was afgeleid door zijn telefoon, lette daarom niet goed op het verkeer.

Zijn been kan worden gegipst maar voor de verbrijzelde elleboog is een operatie nodig. De elleboog wordt gezet met schroeven en draad. De breuken genezen goed en er volgt revalidatie.Het ziekenhuis laat de schroeven en draad in de elleboog zitten. Ze kunnen in principe geen kwaad en een extra operatie levert risico op. Rob heeft er geen last van, hij kan ook weer volop tennissen. Zijn ouders melden de zaak na het ongeval bij Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR).

Onder voorbehoud van vervolgschade
De jurist brengt de kosten in beeld en neemt contact op met de verzekeraar van de automobilist. Die werkt goed mee. De schade wordt vrij snel geregeld. Alle extra ziekenhuis- en fysiotherapie kosten worden betaald. Rob revalideert voorspoedig, maar toch adviseert de jurist de ouders van Rob nadrukkelijk om een voorbehoud te maken bij het afronden van het dossier. Er kunnen in de toekomst alsnog problemen ontstaan. In dat geval kan Rob direct contact opnemen met SAR.

Na 3 jaar gaat het mis
Rob rondt zijn opleiding af, krijgt een baan en blijft volop tennissen. Na 3 jaar krijgt hij wat last van zijn elleboog, de klachten nemen alsmaar toe. Na onderzoek door specialisten blijkt dat de schroeven en draad zijn gaan irriteren. Daarnaast is het bot vergroeid. De schroeven en het draad moeten eruit en het bot moet opnieuw gezet worden. Er volgen twee rigoureuze hersteloperaties en een lang revalidatie traject. Niet alle kosten zijn gedekt in de zorgverzekering.

Met dank aan de jurist
Rob moet een groot bedrag zelf betalen. Hij neemt daarom contact op met SAR en legt de situatie uit. De jurist start een vervolgtraject op. Hij zorgt ervoor dat de verzekeraar van de automobilist alle nieuwe kosten voor haar rekening neemt. Dat kan omdat deze kosten het gevolg zijn van het letsel dat Rob opliep met de aanrijding op 17-jarige leeftijd. Het verhalen van de vervolgschade was alleen mogelijk omdat de jurist van SAR destijds nadrukkelijk een voorbehoud maakte op het dossier.

Samenwerking Interpolis en Stichting Achmea
Rechtsbijstand Interpolis laat juridische geschillen voor de Rechtsbijstandverzekering behandelen door de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbijstand. Deze Stichting heeft ruim 500 juristen in dienst die allemaal hun eigen vakgebied hebben. Samen met de jurist die uw zaak behandelt, kiest u de oplossing die het beste past bij uw situatie. Lees meer over de Rechtsbijstandverzekering van Interpolis.