19
januari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Reactie Interpolis op onderzoek arbeids�ongeschikt�heids�verzekeringen van Adfiz

Tilburg, 19 januari 2012 - Gisterenmiddag heeft Adfiz een overzicht gepresenteerd van arbeids�ongeschikt�heids�verzekeringen (AOV) en de bijbehorende productkenmerken. In dat overzicht zijn ook de AOV producten van Interpolis opgenomen. We constateren nu dat er fouten zitten in de uitkomsten van het onderzoek. Wij hebben inmiddels over deze fouten contact met Adfiz. Zij hebben aangegeven dat in de volgende versie van de classificatie de juiste gegevens worden opgenomen.

Wij hebben overigens niet pro actief meegewerkt aan het onderzoek. Interpolis heeft een keuze gemaakt aan welke onderzoeken wij wel en niet meewerken. Zo werken wij een aantal maal per jaar mee aan onderzoeken van bijvoorbeeld de Consumentenbond en de AFM. Daarnaast zijn onze producten alleen verkrijgbaar via Rabobank.