17
januari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Reactie Interpolis op berichten over verzekerbaar�heid van ex-kankerpati�nten

Onlangs verschenen in de media berichten dat ex-kankerpatienten niet verzekerd kunnen worden. Zo zouden vrouwen met erfelijke aanleg voor borstkanker niet in aanmerking komen voor een verzekering. Interpolis herkent zich niet in deze berichten. Wij kijken namelijk niet naar erfelijke aanleg voor de acceptatie van levens�verzekeringen. Klanten met erfelijke aanleg voor kanker kunnen tegen normale premie en voorwaarden worden geaccepteerd zolang ze nog geen kanker hebben.

Uit eigen cijfers blijkt dat alle ex-kankerpati�nten voor een verzekering in aanmerking komen. Ook van de klanten die nog steeds onder behandeling staan wegens kanker - en dus nog niet genezen zijn verklaard. Van deze twee groepen samen (ex-kankerpati�nten en degenen die nog behandeld worden), wordt 90% geaccepteerd.

In diezelfde berichtgeving werd een onderzoek aangehaald van de Universiteit van Tilburg. De onderzoekers stellen dat ex-kankerpatienten problemen hebben bij het aanvragen van levens�verzekeringen. Ook daarin herkent Interpolis zich niet. Als een medisch adviseur bij een aanvraag van een verzekering vraagt om een toelichting, hebben de onderzoekers dit gedocumenteerd als �probleem�. Dit geeft een vertekend beeld bij de uiteindelijke uitkomst. De reden waarom we vragen om aanvullende gegevens, is juist om zorg te dragen voor een snelle medische acceptatie zonder problemen.