06
november
2009
|
00:00
Europe/Amsterdam

Premies Interpolis ZorgActief vastgesteld

, 06 november 2009 - 

TILBURG, 6 NOVEMBER - De nominale premie 2010 voor de Interpolis Basis­verzekering is vastgesteld. De premie stijgt met 4% ten opzichte van 2009. De premiestijging in de basis­verzekering wordt veroorzaakt door de stijging van de kosten in de zorg en de toegenomen solvabiliteitseisen van DNB. De komende jaren zet Interpolis ZorgActief in op verdere transparantie van de zorg voor de consument en het bevorderen van samenwerking met alle partijen in de zorg.

Vorig jaar jaar kende Interpolis ZorgActief met een toestroom van bijna 30.000 nieuwe verzekerden zowel absoluut als procentueel de grootste groei in de markt. Ten opzichte van de concurrentie blijft de positie van Interpolis gelijk aan die van 2009. Alle Rabobankklanten kunnen zich collectief verzekeren en ontvangen een korting van 10% op de premiegrondslag van de basispremie en 15% op de aanvullende zorg­verzekering. Ook kan de Rabobank onder dezelfde voorwaarden collectiviteiten sluiten met werkgevers voor het personeel.

De maandpremie voor alle collectief verzekerden (zoals Raboklanten of deelnemers aan een werkgeverscollectiviteit) is € 88,20 per maand als zij kiezen voor een basis­verzekering zonder vrijwillig eigen risico. Hiermee zet een Interpolis een scherpe premie neer. Voor studenten heeft Interpolis met de Studentenzorg­verzekering een collectiviteit voor Studenten met minimaal €270.- per jaar voordeel.

.