31
maart
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Poll: Help, een wanbetaler!

Tilburg, 31 maart 2014 - 

​Iedere ondernemer komt er vroeg of laat mee in aanraking: facturen die te laat of helemaal niet betaald worden. Interpolis vroeg zich af hoe bedrijven zich beschermen tegen wanbetalers en peilde dit op LinkedIn.

Wanbetaling komt namelijk steeds vaker voor. Sterker nog: acht op de tien kleine en middelgrote bedrijven kregen in 2013 te maken met oninbare vorderingen als gevolg van faillissement van een opdrachtgever. Zijn ondernemers zich eigenlijk wel voldoende bewust van de risico’s die ze lopen?

Kost wanbetaling je de kop?

Het faillissement van een ander kan ook het einde van je eigen bedrijf betekenen. Zo gaf 20 procent van de ondervraagden op LinkedIn aan dat zijn of haar onderneming al om valt als vijfduizend euro oninbaar blijkt te zijn.

De vraag die iedere ondernemer zichzelf volgens Theo van Dijk, directeur Interpolis Kredietverzekeringen, dan ook moet stellen: ‘Wat gebeurt er met mijn bedrijf als mijn twee grootste debiteuren niet kunnen betalen? Overleef ik dat of kost dat mijn bedrijf de kop? Als het erop lijkt dat wanbetaling het einde van eigen bedrijf zou betekenen moeten direct maatregelen worden getroffen.’

Relatie met de klant

Toch zijn een hoop ondernemers afwachtend als het gaat om geld waar ze in beginsel recht op hebben. Uit de poll blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden achterstallige betalingen op hun beloop laten omdat ze de relatie met de klant niet willen verstoren. Er zijn zelfs ondernemers die een vordering om die reden volledig afboeken.

Een actief debiteurenbeleid is echter een must. Neem bij te late betaling dan ook direct contact op met de klant. De ervaring leert dat bellen in zo’n geval beter is dan mailen. Maak concrete afspraken over betaling en bewaak die secuur. Worden afspraken niet nagekomen? Neem dan wederom persoonlijk contact op en spreek een concrete deadline af. 

De meest gehoorde smoezen

De meest gehoorde reden waarom er nog niet betaald is, zo blijkt uit de poll: ‘Sorry, vergeten. Ik betaal nu!’ We verliezen allemaal wel eens iets uit het oog. Toch kan het argument “oeps, vergeten” een doelbewuste smoes zijn om tijd te winnen.

Er zijn ook klanten die de schuld bij de ondernemer leggen: ‘Ik heb de factuur nooit ontvangen.’ In zo’n geval kan het verstandig zijn om een volgende factuur aangetekend te verzenden.

Voorkomen beter dan genezen

Is een factuur na twee aanmaningen nog steeds niet betaald dan schakelt een derde van de deelnemers aan de polls op Linkedin een incassobureau in. Iets minder dan de helft gaat in zo’n geval zelf langs om verhaal te halen.

 

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het belangrijkste is dat ondernemers zich bewust worden van de risico’s die ze lopen, benadrukt ook Van Dijk.  ‘Als we aan ondernemers vragen wat ze van belang vinden dan zeggen ze bijna nooit “verzekeren”. Ondernemers willen in eerste plaats continuïteit voor hun bedrijf. Maar dan moeten er wel preventieve maatregelen worden getroffen.’

Kijk bijvoorbeeld eens naar onze preventietips en de Voorwaardencheck. Ook hebben we het gratis whitepaper Focus op creditmanagement, negen tips om uw creditmanagement te verbeteren.

Verzeker alleen wat ertoe doet

Als je verzekert wilt zijn van goede juridische hulp bij het innen van een vordering, dan biedt een rechtsbijstandverzekering uitkomst. 
 
Als verzekeraar nemen we jouw incassoprocedure uit handen. Maar als je het risico van wanbetaling niet zelf kan of wil dragen, dan moet je zwaardere maatregelen treffen. Een kredietverzekering kan de oplossing zijn. Dat beperkt niet alleen de schade door wanbetaling, maar zorgt ook voor debiteureninformatie en neemt je werk uithanden. Kredietverzekeraars geven advies over het wel of niet verstrekken van leverancierskrediet en over leverings- en betalingsvoorwaarden. Bovendien nemen ze het incassotraject van je over. Dan hoef je dus niet zelf onaangename gesprekken te voeren of brieven te schrijven. En gaat je afnemer failliet, dan is jouw schade gedekt.
 

Verzekeren is de laatste stap, kijk als ondernemer eerst eens goed naar de risico’s die je loopt en de maatregelen die je zelf kunt treffen. Verzeker ook alleen de risico’s die je niet zelf kunt dragen. Kortom: verzeker alleen wat er toe doet!

.