Leiden,
10
januari
2019
|
09:02
Europe/Amsterdam

Onkruid weg, aardappelen vergroeid?

Samenvatting

Sinds een jaar of 2 merken wij dat ondernemers regelmatig problemen krijgen door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op geruild land. Als uw teelt wordt aangetast door een verkeerde combinatie van middelen, kunt u niet de kwaliteit leveren die u wilt. Dit kunt u voorkomen. Grond geruild of land gehuurd? informeer naar gebruikte gewasbeschermingsmiddelen!

18090086-Interpolis-nieuwsbanner-Website-1024x512px

Als uw teelt wordt aangetast door een verkeerde combinatie van middelen, kunt u niet de kwaliteit leveren die u wilt. Bij pootgoed in de hogere klassen zijn de nadelige gevolgen zelfs over meerdere jaren voelbaar. Denk daarom goed na over de gewasbeschermingsmiddelen die u gaat gebruiken en die afgelopen seizoen zijn gebruikt. Bespreek dit met verhuurder.

Onkruid weg, aardappelen vergroeid?
Door gebruik van een middel tegen onkruid of distels, kan in het opvolgende jaar een (tijdelijke) vergroeiing in bijvoorbeeld pootaardappelen ontstaan. Dit leidt tot klasseverlaging die minder oplevert, of tot afkeur. Dit kunt u voorkomen.

Maakt u afspraken voor het komende teeltseizoen?

  • Vraag altijd de historie van het perceel:- Welk gewas is op dit perceel geteeld?- Welke bemesting en beschermingsmiddelen zijn gebruikt?Controleer of dit bij uw teeltplannen past.

  • Ken de voorvrucht:- Heeft het eerder geteelde gewas last van bodemziektes?- Laat dit gewas stoffen in de bodem achter, of levert het juist een goede bodemstructuur voor uw teelt?

Kies gewasbeschermingsmiddelen bewust!

  • Let op werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen
    De werkzame stoffen staan op het etiket. Wees alert bij de werkzame stof clopyralid. Deze stof kan problemen opleveren in combinatie met niet-kerende grondbewerking. Bijvoorbeeld bij pootgoed.

  • Let op combinaties van middelen
    Kijk hierbij niet alleen naar combinaties van middelen die u gebruikt, maar ook naar middelen die zijn aangevoerd op het perceel. Denk hierbij aan gewasresten of zeefgrond die op het perceel is zijn uitgereden.

Twijfelt u?
Vraag dan altijd advies aan uw gewasbeschermingsadviseur.