24
augustus
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Onderzoek Interpolis: Nederlanders onderschatten impact preventie

Tilburg, 24 augustus 2010 – Bijna 40% vindt het onbelangrijk om brand, inbraak en waterschade te voorkomen. Interpolis onderzocht wat Nederland weet over het voorkomen van brand, inbraak en waterschade. Uit de cijfers blijkt dat Nederlanders de effecten van preventie onderschatten. Toch zijn ze redelijk op de hoogte van wat je kunt doen om schade te voorkomen of beperken. Maar men handelt hier niet naar. Zo heeft maar 35% een lekbak onder de wasmachine. Terwijl uit de schademeldingen van Interpolis blijkt dat je met een lekbak de schade met maar liefst de helft terugbrengt als het misgaat. Dat scheelt ook de helft aan ellende! Ook vindt 38% van de Nederlanders preventie geen noodzaak. Belangrijkste reden hiervoor is: ‘Ik heb mijn inboedel goed verzekerd, dat vind ik genoeg’.

Effect preventie onderschat
Op het gebied van preventie is nog veel ruimte voor verbetering, constateert Interpolis. Zo geeft 70% van de ondervraagden aan dievenklauwen een goede anti-inbraak maatregel te vinden. Maar heeft slechts 56% van de ondervraagden ze ook daadwerkelijk. De helft van de Nederlanders ververst regelmatig het frituurvet, terwijl dit een eenvoudige en effectieve manier is om brand te voorkomen. Oud frituurvet ontbrandt namelijk bij een veel lagere temperatuur dan vers vet. Ook op het gebied van waterschade kan men met weinig inspanning de risico’s aanzienlijk verkleinen. Regelmatige controle van de kitnaden kan bijvoorbeeld grote schade door lekkage voorkomen. Maar wordt slechts door 28% als effectieve preventiemaatregel gezien. +

Verzekering vs. preventie
De cijfers bevestigen het heersende beeld van de voorzichtige Nederlander: als je alles maar verzekert, zit je goed. Maar liefst 91% van de ondervraagden is verzekerd tegen brand, 86% tegen inbraak en 78% heeft zich ingedekt tegen waterschade. Dit is echter schijnzeker­heid. Rob Coolen, directeur Interpolis, legt uit: “Als verzekeraar vergoeden we materiële schade, maar we kunnen er niet voor zorgen dat angsten verdwijnen, of verwoeste foto’s worden hersteld. Denk aan dierbare foto’s die bij een brand verloren gaan, het gevoel van onveilig­heid in je eigen huis na een inbraak, en het gedoe dat een schade met zich meebrengt. Terwijl juist dát zaken zijn die mensen erg raken. Preventie is dus een gemakkelijke manier om financiële en emotionele schade voorkomen en beperken.” Toch geeft slechts 63% van de Nederlanders aan heil te zien in preventiemaatregelen. Coolen: “Met preventie kan Nederland het heft in eigen handen nemen en zelf overlast voorkomen. Er is eigenlijk geen reden om het niet te doen.” Binnenkort start Interpolis een campagne om alle Nederlanders bewust te maken van het nut van preventie.

Over Interpolis en preventie
Ruim tien jaar geleden was ‘glashelder’, in de zin van duidelijke voorwaarden en begrijpelijke verzekeringen, vernieuwend in de verzekeringsbranche. Later breidden we ons aanbod uit met ‘de mannetjes van Interpolis’, die concrete hulp bieden bij schade. Twee jaar geleden riepen we Nederland op om alleen te verzekeren wat er echt toe doet, met Interpolis Verzekeringscheck® als glashelder hulpmiddel. Nu gaat Interpolis nog een stap verder door te zeggen dat verzekeren niet de enige oplossing is. Dat preventie loont. Niet alleen omdat dit de schadelast reduceert, maar vooral omdat het klanten helpt emotionele schade te voorkomen en beperken. Iets wat verzekeringsproducten of ‘de mannetjes van Interpolis’ niet kunnen.

Noot voor de redactie:
Het onderzoek werd in juli 2010 uitgevoerd door MWM2, in opdracht van Interpolis, onder ruim 1500 respondenten. De demografische samenstelling van de groep ondervraagden is representatief voor de Nederlandse bevolking (18+) en men mag er dan ook vanuit gaan dat de onderzoeksresultaten van toepassing zijn op de gehele bevolking.