05
april
2022
|
08:45
Europe/Amsterdam

Nederlanders appen, gamen en videobellen vaker in verkeer

De mobiele telefoon wordt steeds vaker in het verkeer gebruikt. Waar in 2017 66 procent van de Nederlanders aangaf dit weleens te doen, is dit inmiddels opgelopen tot 71,5 procent. Dit komt naar voren uit de Mobiliteitsbarometer van verzekeraar Interpolis, uitgevoerd door SWOV. Opvallend is dat het aantal personen dat foto’s maakt, iets opzoekt of zelfs een game speelt achter het stuur is toegenomen. 

Interpolis vreest dat als er nu geen actie ondernomen wordt, jongere generaties het heel normaal vinden om de telefoon in het verkeer te gebruiken en het aantal verkeersongevallen alleen maar toeneemt.  

Onbewust en automatisch gedrag van jongeren

Opvallend is dat 85 procent van de jongeren de mobiele telefoon in het verkeer gebruikt.  Patty Jansen, gedragswetenschapper bij Interpolis: ‘We zien dat 88 procent van de jongeren de mobiele telefoon uit gewoonte gebruikt. Het is onbewust en automatisch gedrag geworden. In deze leeftijdsgroep is daarbij de sociale norm een belangrijke voorspeller voor dit gedrag. Als jongeren denken dat hun sociale omgeving positief staat tegenover mobiel gebruik in het verkeer en als jongeren denken dat anderen de mobiele telefoon vaak gebruiken in het verkeer, doen zij dit zelf ook vaker.’

 Actie nodig om verkeersslachtoffers te voorkomen

Interpolis zet zich al jaren in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De verzekeraar zoekt continu naar slimme manieren om afleiding in het verkeer bij risicogroepen zoals jongeren, autobestuurders en senioren te verminderen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek zet zij zich in om bewustwording en veilig verkeersgedrag te stimuleren.  Daarvoor zijn bijvoorbeeld de apps AutoModus en PhoNo ontwikkeld, die automobilisten en fietsers helpen om zich niet te laten afleiden door hun telefoon.

‘Dit moeten we niet normaal gaan vinden’

Jansen waarschuwt voor de gevaren van het toenemende gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer: ‘We moeten het niet normaal gaan vinden dat we de telefoon in het verkeer gebruiken. Trekken we de lijn van de afgelopen jaren door, dan betekent dit dat mensen steeds vaker hun mobiele telefoon in het verkeer gaan gebruiken. Dat zorgt dan mogelijk voor nog meer verkeersongevallen. Om dit te veranderen, ligt er een taak bij ons als verzekeraar om bewustwording te creëren en te zoeken naar slimme oplossingen om afleiding in het verkeer tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verhogen. Zowel onder jongeren als volwassenen.' 

Ouders en werkgevers kunnen telefoongebruik ontmoedigen

Interpolis ziet ook een  belangrijke rol voor scholen, werkgevers, maatschappelijke organisaties en ouders. om telefoongebruik in het verkeer te ontmoedigen. Jansen: 'We weten bijvoorbeeld dat hoe vaker ouders hun mobiele telefoon gebruiken in het verkeer, hoe vaker hun kinderen dit ook doen. Het is aan ons samen om het niet normaal te laten zijn dat we onze telefoon gebruiken als we deelnemen aan het verkeer.’