22
mei
2019
|
09:00
Europe/Amsterdam

Nederland steeds vaker gebukt onder neerslagschade

Tilburg, 22 mei 2019 – Verzekeraar Interpolis constateert een stijging van bijna 25% (23,7%) in het aantal schademeldingen aan woningen door extreem weer. Sinds 2011 is het aantal schademeldingen gestegen van 5900 naar ruim 7300 in 2018. Vooral platte daken hebben het zwaar te verduren en lopen sneller schade op door extreem weer. In 2011 herstelde Interpolis voor 5,5 miljoen euro aan neerslagschade en in 2018 voor 9 miljoen. De verzekeraar ziet in sedumdakbedekking een duurzame oplossing voor neerslagschade en is daarom van start gegaan met het Groene Daken-initiatief.

Groene Daken gaan neerslagschade tegen

Een laagdrempelige manier om neerslagschade te voorkomen, is het door het aanleggen van Groene Daken. Een Groen Dak is een plat dak waarop begroeiing in de vorm van sedumplanten is aangelegd. Groene Daken nemen 25 liter water per vierkante meter op en houden dit ook vast, totdat het water alsnog op normale wijze wordt afgevoerd. Zo verlicht een Groen Dak de druk op het dak zelf en de reguliere waterafvoerkanalen. Een Groen Dak zorgt er ook voor dat het dak twee keer zo lang meegaat en isoleert. Daarnaast heeft een het een positief effect op de aanwezigheid van bijen, spinachtigen en vogels, wat goed is voor de biodiversiteit.

Hitte-eilanden door versteende leefomgeving

De ‘verstening van onze leefomgeving’ zorgt voor het zogenaamde hitte-eilandeffect: asfalt, steen en staal absorberen warmte en houden dit vast. Dit zorgt voor extra warmte, binnen en buiten. Steden als Den Haag en Utrecht kunnen tot wel zeven graden warmer zijn dan omliggende gebieden. Een Groen Dak vermindert de omgevingstemperatuur met twee graden en de temperatuur binnen tot vier graden. Een regulier plat dak heeft ook veel te leiden van de zon, met name door UV-straling. Door UV-straling kunnen scheurtjes ontstaan in de dakbedekking, wat bij regenval weer voor lekkage zorgt. De sedumplantjes kunnen voorkomen dat er scheurtjes in de dakbedekking onstaan.

Participeren op schade

De trend van het groeiend aantal schademeldingen is zichtbaar sinds 2011. Vanaf dat jaar is het aantal claims elk jaar gestegen, met 2016 als uitschieter. Een supercel in het oosten van Brabant zorgde toen voor maar liefst 12.000 meldingen. Interpolis ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om laagdrempelige oplossingen te zoeken voor uitdagingen van vandaag en de toekomst. Het participeren op schade door een verandering van het weer is zo'n uitdaging. Een Groen Dak is een van de oplossingen. "Daarom spreken wij de ambitie uit om nog dit jaar 70.000 vierkante meter grijze daken te transformeren naar groen daken", aldus Youri van der Avoird, propositiemanager Slimme Oplossingen Wonen bij Interpolis. Huiseigenaren en VVE’s vinden het steeds belangrijker om een positieve impact te hebben op het milieu en de biodiversiteit. "Dat blijkt uit onze pilot in Tilburg waar we Groene Daken hebben getest. Bewoners zijn trots dat ze zelf op een laagdrempelige manier een positieve bijdrage kunnen leveren aan hun leefomgeving én ook nog eens schade kunnen voorkomen."

Onderzoek naar bijdrage Groene Daken op biodiversiteit

Welke bijdrage een groen dak levert aan de biodiversiteit, onderzoekt Interpolis de komende periode samen met De Bijen en Vlinderstichting. "De stand van bijen en vlinders neemt in Nederland - en wereldwijd - in alarmerend tempo af. Zorgelijk, want ze zijn essentieel voor het ecosysteem", zegt Jaap Molenaar van de Bijenstichting. Albert Vliegenthart projectleider en ecoloog bij De Vlinderstichting, vult aan: "Groene Daken beschouw ik als een (nieuw) landschap. Met name in stedelijke omgevingen zijn deze cruciaal voor vlinders, bijen en andere insecten om voedsel te kunnen vinden en in het gunstigste geval om zich te vestigen. Kennisontwikkeling is essentieel. Samen met Interpolis zullen wij de komende jaren monitoren hoe deze daken bijdragen aan de ontwikkeling van lokale biodiversiteit.