08
september
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nederland maakt zich zorgen over opvang ouderen

Tilburg, 08 september 2015 - Ruim driekwart (79%) van de Nederlanders maakt zich zorgen over hoe ouderen nu en in de toekomst opgevangen worden. Meer dan de helft van de Nederlanders (55%) heeft nog niet nagedacht over wat te doen als zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Dit blijkt uit onderzoek van verzekeraar Interpolis in samenwerking met Mezzo dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction onder ruim 1000 Nederlanders en meer dan 300 mantelzorgers.

​Vrees afname zorgkwaliteit

Interpolis wil met dit rapport bijdragen aan het maatschappelijk debat rondom de vraag hoe ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Uit het rapport blijkt dat men zich grote zorgen maakt over hoe ouderen in de toekomst worden opgevangen, nu de overheid zorg steeds meer decentraliseert en bij burgers neerlegt. Het merendeel (79%) vreest zelfs dat de zorgkwaliteit voor ouderen de komende jaren minder wordt nu er meer een beroep wordt gedaan op zorg uit familie- of vriendenkring.

Oud worden in eigen huis

55% van de 65-plussers wil koste wat het kost zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hierbij lijkt het dat zij op medewerking van hun kinderen kunnen rekenen. 68% van de Nederlanders is bereid de eigen woning of die van hun ouders te verbouwen, zodat ouders langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Arné van den Boom, directeur van Interpolis: “Zonder integratie en sociale samenhang ontbreekt het ouderen aan kracht om langer zelfstandig te wonen. Het is belangrijk dat mensen hier vroeg genoeg over nadenken en op anticiperen. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat kwetsbare ouderen het huis uit moeten waar ze hun hele leven hebben gewoond, omdat er niemand in de buurt is om ze te helpen als er iets gebeurt?”

Infographic Zorgen voor morgen

Concrete oplossingen

Volgens Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, tonen de resultaten uit het rapport aan dat er concrete stappen gezet moeten worden: “Maak zorg mogelijk. Alleen dan kunnen ouderen langer thuis wonen. Dit betekent een goede combinatie van werk en mantelzorg, toegang tot voorzieningen als bijvoorbeeld dagopvang voor de zorgvrager en het schrappen van belemmerende regelgeving. Op die manier wordt het kinderen mogelijk gemaakt om voor hun ouders op leeftijd te (blijven) zorgen.”

Van der Boom: “Langer zelfstandig thuis wonen is een maatschappelijk thema dat ook onze verzekerden raakt. Interpolis wil daarom bijdragen om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten. Het rapport is een vertrekpunt, van waaruit we met belangrijke partijen zoals Mezzo naar concrete oplossingen zoeken. Oplossingen bieden we ook in onze producten. Zo hebben we geregeld dat mensen op een eenvoudige manier, zonder extra premie, hun huis kunnen aanpassen. Juist omdat ze zich zo ook op toekomstige ontwikkelingen kunnen voorbereiden.”

Mini-docu 'Het huis uit?'

Op basis van de conclusies uit het onderzoeksrapport heeft Interpolis de mini-docu  ‘Het Huis Uit?’ gemaakt. De korte film wordt op maandag 14 september gelanceerd.

Noot voor de redactie

Voor verdere vragen over het onderzoek en de mini-docu ‘Het Huis Uit?’ kunt u contact  opnemen met Maroesja Hupkes, woordvoerder namens Interpolis. Ook is het hele onderzoeksrapport bij haar op te vragen. Haar gegevens staan onderaan dit nieuwsbericht.