29
april
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Moneyview beloont onze arbeidsongeschiktheidsverzekering met 5 sterren

Tilburg, 29 april 2015 - ​​MoneyView Research geeft Interpolis de maximale vijf sterren voor de voorwaarden van het InkomensZekerPlan, de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Interpolis. Moneyview noemt in haar rapport drie punten waarin Interoplis zich onderscheidt.

Uitkering bij iedere oorzaak van arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheidsverzekering van Interpolis keert uit bij iedere oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Sommige verzekeraars keren bijvoorbeeld niet uit als een ondernemer arbeidsongeschikt wordt vanwege psychische klachten. Interpolis doet dat wel.
 

Afspraak is afspraak

Daarnaast keert Interpolis uit zoals vooraf is afgesproken. Stel dat een ondernemer op het moment dat hij arbeidsongeschikt wordt een lager inkomen heeft dan toen hij de AOV afsloot. Dan verlaagt Interpolis die uitkering niet. Ook dat is niet bij alle andere verzekeraars het geval.
 

Geen beperkingen voor oudere ondernemers

Tot slot scoort Interpolis goed omdat er voor oudere ondernemers geen extra eisen worden gesteld. Ze hoeven niet bij voorbaat een medisch onderzoek te laten doen omdat ze ouder zijn dan 45 jaar
 
Moneyview Research verzamelt informatie over financiële producten en  maakt deze transparant en onderling vergelijkbaar.