Tilburg,
06
december
2017
|
08:00
Europe/Amsterdam

Mobiel gebruik achter het stuur: we corrigeren anderen, maar doen het zelf ook

86% van de Nederlanders voelt zich onveilig als zij naast iemand zit die een bericht verstuurt tijdens het autorijden. 80% van de bijrijders geeft aan er iets van te zeggen als dit gebeurt. Toch gebruikt 62% van de Nederlanders zelf óók de telefoon achter het stuur. Dit blijkt uit de eerste editie van de Interpolis Barometer, die dit jaar gaat over ‘Mobiel gebruik in het verkeer’. De verzekeraar luidt op basis daarvan de noodklok. “Het lijkt alsof we onszelf niet kunnen bedwingen om van die telefoon af te blijven. Als ik de resultaten van dit onderzoek zie, vraag ik mij dan ook af of het tij te keren is met hogere boetes”, zegt Chantal Vergouw, directievoorzitter Interpolis. “Dit kan zo niet langer.”

Het rapport legt een nog urgenter probleem bloot als we kijken naar de intensieve weggebruikers, die jaarlijks meer dan 20.000 km per jaar rijden. Van hen geeft 92% aan de telefoon te gebruiken achter het stuur. “Zij zijn veelvuldig onderweg, én gebruiken hun telefoon het meest. Dit betekent dat een groot aantal kilometers wordt afgelegd waarbij de bestuurder op de telefoon bezig is”, zegt onderzoeker Michiel Christoph van SWOV, Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Wenselijk vs daadwerkelijk
92% van de automobilisten vindt het gebruik van de mobiel achter het stuur in de auto gevaarlijk. Op de vraag ‘Hoe vaak gebruik je over het algemeen je mobiele telefoon tijdens het autorijden’, antwoordt 62% nooit. Uit verdiepende vragen naar gedragingen – zoals een bericht sturen terwijl je rijdt, een telefoontje aannemen, of iets opzoeken – blijkt echter dat 62% van de mensen wél de mobiel gebruikt tijdens het rijden. De reden waarom mensen het toch doen, is omdat zij bereikbaar willen zijn in ‘noodgevallen’ en dat ‘het handig is’. Tegelijkertijd geven zij aan voornamelijk te bellen (handsfree, maar ook met de telefoon in de hand), berichten te lezen en berichten te schrijven. Vergouw: “De vraag is of men zich bewust is van het eigen gedrag.” Felix Cohen, directeur Veilig Verkeer Nederland onderschrijft de zorgen van de verzekeraar. “Het onderzoek van Interpolis toont nog maar eens aan hoe hardnekkig en complex het probleem is. We nemen dan ook graag de uitnodiging aan om samen te zoeken oplossingen.”

Conferentie
Interpolis organiseert begin 2018 een conferentie met diverse gedragswetenschappers, verkeersdeskundigen, politiek en partners om meer inzicht te krijgen in de verschillende aspecten die het gedrag verklaren rondom de mobiele telefoon in het verkeer. “Wij zien het als onze maatschappelijke rol om onduidelijkheden te verhelderen, om zo tot goede oplossingen te komen die de verkeersveiligheid bevorderen”, aldus Vergouw.

Algemeen
Ieder ongeluk is er een te veel, vindt Interpolis. Daarom legt de verzekeraar een keiharde ambitie neer met 25% minder verkeersongevallen in 2020. De inzichten uit het onderzoek gebruikt Interpolis ter verbetering van de verkeersveiligheid. “Wij willen inzichten geven én oplossingen bieden die mensen helpen aandacht te geven aan wat voor hen écht belangrijk is. Zoals veilig thuiskomen”, aldus Chantal Vergouw. “Dan moeten we wel weten wat er precies speelt op dit gebied. Niet eerder is dit soort grootschalig onderzoek uitgevoerd in Nederland. Volgend jaar zullen wij dit onderzoek herhalen.“

Overige resultaten
De Interpolis Barometer toont meer zorgwekkende resultaten. Zoals het gedrag tussen ouders en kinderen, fietsers en automobilisten.

download het onderzoeksrapport

Aan het onderzoek namen meer dan 4.000 Nederlandse automobilisten, fietsers, snorfietsers en voetgangers deel. Hen werd gevraagd naar hun telefoongebruik in het verkeer.

 

download
Barometer 2017