01
maart
2023
|
09:35
Europe/Amsterdam

Mkb vreest dat groei in 2023 stagneert door tekort aan personeel

In 2022 domineerden zorgen over personeel de bedrijfsagenda van het mkb; Ook in 2023 blijft het vinden en houden van personeel hoog op de agenda staan; Verwachte toename van arbeidsconflicten over salaris door hoge inflatie en werkdruk.

Bijna een vijfde van de mkb’ers verwacht dat de omzet zal dalen in 2023. Het tekort aan en het uitvallen van personeel spelen daarbij een grote rol. Dat blijkt uit de BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis. Hierin werd er teruggeblikt op 2022 en vooruit gekeken naar 2023. 17% van de mkb’ers verwacht dat het aantal arbeidsconflicten met werknemers het komende jaar zal toenemen. Een belangrijke reden is de discussie over een hoger salaris door de inflatie en de toegenomen werkdruk. De verzekeraar benadrukt het belang van het tegengaan van personeelsuitval binnen het mkb, zodat er voldoende werknemers zijn en de werkdruk niet nóg hoger wordt.

In 2023 wil een kwart van de mkb’ers investeren in het aannemen van personeel Dat is bijna 10% meer dan afgelopen jaar. Uit de BedrijvenMonitor uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Interpolis blijkt tegelijkertijd dat 16% van de mkb’ers komend jaar verwacht te gaan bezuinigen.

Zorgen om personeel blijven bedrijfsagenda domineren

In 2022 domineerde het werven van personeel de bedrijfsagenda bij een vijfde van de mkb’ers. Voor 17% was het gezond houden van het personeel het belangrijkst. Ook in 2023 staat het werven en behouden van personeel hoog op de agenda. René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis, onderdeel van financieel dienstverlener Achmea: ‘Het is zorgwekkend dat ondernemers aangeven dat hun groeiplannen in 2023 belemmerd worden door het tekort aan personeel. Ondanks dat ondernemers positief tegenover 2023 staan, zien we dat de zorgen over het personeel een terugkerend onderwerp is. Het is duidelijk dat er oplossingen op lange termijn nodig zijn om personeel te behouden en uitval tegen te gaan. Ad hoc een freelancer inhuren kan een tekort aan werknemers op de korte termijn oplossen, maar het helpt een ondernemer niet op de lange termijn. Zeker nu we zien dat mkb’ers verwachten dat ze aankomend jaar moeten gaan bezuinigen, wordt de druk op mkb’ers om met lange termijn oplossingen te komen om het personeelstekort op te vangen opgevoerd. Uit onze BedrijvenMonitor blijkt dat 5% van de mkb’ers aangeeft meer te willen investeren in robotisering en automatisering om de hoge kosten voor personeel te verlagen. Het is goed om te zien dat er vooruit wordt gekeken.’

Vrees voor meer arbeidsconflicten

Mkb’ers verwachten in 2023 flink meer arbeidsconflicten met werknemers te hebben. Met name het salaris speelt daarbij een rol. Werknemers willen gecompenseerd worden voor de hoge inflatie of willen dat de hoge werkdruk zich terugbetaalt in een hoger salaris. Voets: ‘Je ziet dat het tekort aan personeel impact heeft op veel aspecten van een organisatie. Een vijfde van de mkb’ers geeft aan dat ze verwachten dat de werk-privébalans van hun werknemers gaat verslechteren, mede door het tekort aan personeel. Dit kan vervolgens weer zorgen voor meer verzuim binnen een organisatie. Een kwart van de ondervraagde  ondernemers geeft aan dat ze het verzuim in 2022 zagen toenemen door een personeelstekort en nog eens een kwart zag het verzuim toenemen door toenemende stress en werkdruk. Dat laat goed zien dat het voor mkb’ers ontzettend belangrijk is om de werkdruk binnen hun organisatie onder controle te krijgen. Sta aan 
het begin van het jaar stil bij hoeveel werk je aankunt. Probeer ook alvast de piekperioden in kaart te brengen, zodat je nu al kunt nadenken hoe je dit op kunt vangen. Zet bijvoorbeeld tijdelijk freelancers in.’