26
juli
2022
|
16:18
Europe/Amsterdam

Minder arbeidsconflicten door personeelskrapte

Ten opzichte van 2021 zijn er in de eerste vijf maanden van 2022 23 procent minder arbeidsconflicten tussen werkgevers en hun werknemers. Wel maakt een groeiende groep ondernemers zich zorgen over conflicten met werknemers. Dit blijkt uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis. Belangrijke reden voor de te verwachte stijging is het ontstaan van conflicten over het opnemen van vakantiedagen.

Uit data van verzekerden bij Interpolis, onderdeel van financieel dienstverlener Achmea, blijkt dat het aantal arbeidsconflicten al langer aan het afnemen is. Vergeleken met de eerste vijf maanden van 2019, het pre-coronajaar, is een afname van 33 procent te zien. René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis, vertelt: ‘De daling van het aantal conflicten tussen werkgever en werknemer heeft voornamelijk te maken met de krapte op de huidige arbeidsmarkt. Werkgevers zijn meer en meer geneigd om de wensen en behoeften van hun werknemers in te willigen. Anderzijds zie je ook dat werknemers makkelijker van baan veranderen als hen iets niet zint. Zij gaan minder het conflict met hun werkgever aan en kiezen er eerder voor om te vertrekken. Daardoor neemt het aantal conflicten tussen werkgever en werknemer af.’

Vakantieperiode zorgt voor onrust bij ondernemers

Ondanks de daling van het aantal arbeidsconflicten blijkt uit de BedrijvenMonitor, uitgevoerd door Ipsos, dat een kwart van de mkb-ondernemers verwacht dat het aantal arbeidsconflicten met hun werknemers de komende periode gaat toenemen. Dit is een stijging van 11 procent vergeleken met maart dit jaar. Van de ondernemers die verwachten dat de conflicten gaan toenemen, geeft 39 procent aan dat dit komt door discussie over het opnemen van vakantiedagen. 

Voets: ‘Ook hier is de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke verklaring. Ondernemers hebben een tekort aan personeel. Als mensen dan op vakantie gaan, wordt het nog lastiger om het werk gedaan te krijgen. Tegelijkertijd hebben werknemers wel recht op vakantiedagen. Het is ook aan te raden om werknemers voldoende momenten te geven om te ontspannen, zodat ze fit genoeg zijn om hun werk uit te voeren. Een werkgever mag als hij daar gegronde redenen voor heeft een verlofaanvraag weigeren. Om aan de wensen van werknemers tegemoet te komen en ervoor te waken dat de bedrijfsvoering in gevaar komt, raden wij ondernemers aan om op tijd te inventariseren wanneer werknemers verlofdagen willen opnemen. Als je deze informatie samenbrengt in een duidelijk rooster en dit inzichtelijk maakt voor iedereen binnen een organisatie, kunnen werknemers zelf rekening houden met het kiezen van een geschikt moment om verlof op te nemen. Juist in deze periode van krapte op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat werknemers tevreden blijven en voldoende uitrusten om het werk aan te kunnen.’