03
mei
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Maximumbedragen voor de tandarts

Tilburg, 03 mei 2012 - 

Tilburg, 3 mei 2012  - De bedragen die Interpolis per behandeling vergoedt voor tandheelkundige zorg op de Interpolis ZorgActief� en de GebitActief zijn aangepast. De bedragen zijn gemaximeerd om te voorkomen dat tandartskosten onnodig hard stijgen. Hiermee zorgt Interpolis ervoor dat toekomstige premiestijgingen beperkt blijven.

Vrije tarieven
Begin dit jaar gaf de over�heid de tarieven voor mondzorg vrij. Tandartsen, mondhygi�nisten, tandprothetici en orthodontisten bepalen zelf de prijs voor hun behandelingen. Achmea, waar Interpolis deel van uitmaakt, besloot toen al te gaan werken met maximale vergoedingen. Sinds kort is duidelijk welke tarieven de tandartsen in rekening brengen. Daarom zijn nu de maximale vergoedingen per behandeling vastgesteld. Deze bedragen voor vergoeding van tandheelkundige zorg gaan in op 1 mei 2012.

Vergoeding voor beugels
Voor orthodontie wordt de totale behandeling van een beugel vergoedt tot een bepaald maximum. Sommige orthodontisten hanteren namelijk een hoog aanvangstarief, terwijl anderen een hoog vervolgtarief hanteren. Klanten krijgen tot het maximale bedrag van de aanvullende verzekering hun behandeling vergoedt

.