Leiden,
21
februari
2022
|
12:02
Europe/Amsterdam

Land- en tuinbouw fors geraakt door storm en windstoten

Update 21 februari 2022 - 18.00 uur:

De meldingen van schade aan agrarische bedrijven veroorzaakt door de stormen Eunice en Franklin houden nog aan. Op dit moment zijn er ruim 1.600 meldingen ontvangen. Interpolis heeft de agrarische schademeldingen van zaterdag en zondag allemaal in behandeling. De meldingen van deze maandag worden doorlopend geprioriteerd om hulp gericht in te zetten.

21 februari 2022 - 11.00 uur:

Stormen Eunice en Franklin zorgen ook in de land- en tuinbouw voor forse schade. Vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur tot maandagochtend 11.00 uur zijn rond de 1.100 agrarische schades gemeld bij Interpolis. De meldingen komen uit het hele land en lopen nog op. In de landbouw gaat het vooral om kapot gewaaide daken en schade aan lichtkoepels en mestsilo’s. Bij de kassen om ruitbreuk en schade aan gewassen en techniek. De getroffen ondernemers krijgen hulp bij het dichten van daken, het plaatsen van noodwanden en stabilisatie van het stal- of kasklimaat om de gevolgen voor teelt en productie te beperken.  

Inventariseren en organiseren
Zaterdagochtend gingen de taxateurs al op pad om ondernemers bij te staan en zich een beeld te vormen van de schade die is ontstaan. Experts coördineren op afstand en leveren noodhulpcoördinatoren voor schades met een grote urgentie. Door de aanhoudende harde wind kon er nog niet gevlogen worden. Hopelijk lukt dat vandaag wel, om vanuit de lucht de schade aan kassen en het aantallen gesneuvelde ruiten in beeld te brengen. Zodat hulp voor herstel gericht ingezet kan worden.

storm, agrarisch gebouw
storm kastdek

 

 

 

 

 Foto's: Interpolis

Schade aan daken in de landbouw
Vanuit de landbouw zijn zo’n 625 schades gemeld, meldingen komen uit het hele land. Eerst ging het vooral om schade aan daken, lichtkoepels en mestsilo’s. Later ook schade door losgeslagen puien.

Ruitschade in de glastuinbouw
In de glastuinbouw zijn 375 meldingen ontvangen. Het gaat om kapotte ruiten, schade aan techniek en gewas. De omvang van de schade varieert sterk. Enkele bedrijven meldden meer dan 500 kapotte ramen. Bij de meeste bedrijven zijn het enkele ramen en konden de getroffen ondernemers zelf en met hulp van kassenbouwers al starten met dichten. Door het plaatsen van noodwanden en het stabiliseren van klimaat, wordt alles in werk gesteld om gewassen te beredden en gevolgschade te beperken.

Aanhoudende wind, let op veiligheid en te nemen maatregelen
Het KNMI verwacht tot dinsdagochtend 22 februari nog zware windstoten van 75-90 km/uur en langs de kust rond 100 km/uur. Interpolis vraagt ondernemers daarom aandacht te houden voor preventieve maatregelen, zoals het sluiten van de luchtramen om verdere schade te voorkomen. Let goed op de veiligheid van medewerkers.

Tips bij storm in de glastuinbouw

Tips bij storm in de landbouw

Eind van de middag volgt een update
Onze aandacht richt zich nu op het helpen van de getroffen ondernemers. Het is belangrijk dat we een goed beeld krijgen van de schade om hulp gericht in te zetten.