08
februari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Koppelt Interpolis navigatie aan verzekeringen?

Tilburg, 08 februari 2012 - 

Tilburg, 8 februari 2012 - Vandaag werd bekend dat Tom-Tom de technologie gaat leveren achter een nieuw verzekeringsproduct. Het verzekeringsproduct Fair Pay Insurance beloont ,,goed'' bestuurdersgedrag met lagere premies.

Interpolis vindt het een zeer interessant initiatief, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologie�n en niet alledaagse samenwerkingen. Het is zeker een project dat we met veel interesse volgen. Of wij ook iets dergelijks zullen introduceren, dat is lastig aan te geven. In ieder geval willen wij leren van de ervaringen van onze collega�s in het buitenland. Ook zouden we ons meer moeten verdiepen of dit � gezien de privacywetgeving in Nederland � wel mag. Maar, zoals gezegd, het is een interessante ontwikkeling. Als het betekent dat automobilisten hierdoor veiliger weggebruik vertonen, en minder betrokken zijn bij bijvoorbeeld aanrijdingen, is het een ontwikkeling die zeer goed past bij Interpolis en onze strategie. Namelijk dat voorkomen beter is dan verzekeren. En als onze klanten succesvol zijn in het voorkomen van schades, kunnen wij de premies beheersbaar houden of mogelijk verlagen.