17
april
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Klanten met een Interpolis ZorgActief kunnen in alle ziekenhuizen terecht

Tilburg, 17 april 2012 - 

Tilburg, 17 april 2012 - Klanten met een ZorgActief verzekering van Interpolis blijven ook dit jaar verzekerd van ziekenhuiszorg. De kosten van behandeling vergoedt Interpolis volledig. De onderhandelingen die Achmea, waar Interpolis deel van uitmaakt, hierover voert met de ziekenhuizen zijn bijna afgerond. Achmea verwacht dat zij op korte termijn afspraken maakt met de laatste twee ziekenhuizen, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam en Universitair Medisch Centrum Groningen.

Eerder liet Achmea weten dat zij de ziekenhuizen die hun budget te veel willen laten stijgen, niet meer wil contracteren. Op deze manier geeft de verzekeraar invulling aan de afspraken met de over�heid en ziekenhuizen om de kosten niet meer dan gemiddeld 2,5% te laten stijgen. Directeur Zorg Interpolis, Joost Peters: �Wij zijn blij dat onze klanten bij alle ziekenhuizen terecht kunnen en dat we de premie niet onnodig hoeven te verhogen. Bovendien hielpen we afgelopen maanden meer dan 500 klanten met onze zorgbemiddeling. Daardoor hebben we de tijd dat zij zouden moeten wachten op behandeling verkort met 2.500 dagen. Dit succes kunnen we voortzetten nu er geen beperkingen zijn in de ziekenhuizen waar we naar toe kunnen bemiddelen.�

Behalve met ziekenhuizen sluiten de zorgverzekeraars ook nieuwe contracten met zelfstandige klinieken. Achmea heeft met 180 zelfstandige klinieken al afspraken. De komende week worden de onderhandelingen met nog een aantal klinieken afgerond. Welke zelfstandige klinieken gecontracteerd zijn, is vanaf eind deze week te vinden op de websites van Interpolis. Hier vinden de klanten van Interpolis ook de vergoeding bij een niet gecontracteerde kliniek.

.