LEIDEN,
26
februari
2018
|
09:51
Europe/Amsterdam

Interpolis brengt schade aan kassen in beeld met luchtfoto’s

De foto’s laten zien waar het kasdek beschadigd is en helpen om nog gerichter over te gaan tot noodoplossingen en herstel. Tuinders in het Westland kunnen de luchtfoto van hun kas nog opvragen.

Onze partner PinC Agro, gespecialiseerd in noodhulp, coördineert deze actie. Peter Post van PinC Agro: “We startten eind 2017 een project met Interpolis om schade aan kassen te inventariseren met luchtfotografie. We analyseren de luchtfoto’s met speciale software en tellen het aantal kapotte ruiten per bedrijf. Bij een calamiteit, zoals de storm van 18 januari, doen we ervaring op met het verzamelen van data. Hiermee kunnen we de techniek verfijnen en de werkwijze bij calamiteiten in een regio verder ontwikkelen.”

Het programma is zelflerend, feedback is hiervoor belangrijk
“Het doel is op dit moment vooral data verzamelen, om later slim in te kunnen zetten. Ondernemers die inzicht hebben in de omvang van hun schade en de locatie van de kapotte ruiten, kunnen snel en doelgericht repareren. Dat scheelt hem kostbare tijd die voor de voortgang van de teelt cruciaal kan zijn. Voor Interpolis leidt beter inzicht ertoe dat schades sneller geregeld kunnen worden. En daar heeft iedereen baat bij.

In de fase waarin we nu zitten, is vooral feedback belangrijk. Klopt het aantal kapotte ruiten dat op de foto staat? Worden alle kapotte ruiten gesignaleerd? Zijn er andere bijzonderheden? Wij stellen de gemaakte foto’s beschikbaar voor ondernemers. Met de feedback die we krijgen, kan het programma verbeterd worden.

De toekomst?
De toepassing die wij gebruiken, is vergelijkbaar met die van precisielandbouw. Als je veel data hebt, kun je heel gericht sturen. Wij zien grote kansen. Nu tellen we alleen nog kapotte ruiten, in de toekomst kunnen we misschien zien welke glasmaten, of welk soort glas, kapot is. Met die informatie kunnen beschikbare mensen en middelen voor reparatie op de juiste plekken worden ingezet. We houden u op de hoogte!

Luchtfoto van uw bedrijf ontvangen?
Dat kan als uw kas in dit gebied in het Westland staat. U kunt een toegangscode aanvragen via https://www.pincagro.nl/luchtfoto