22
september
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Jongeren meer bewust van eigen rol bij ontstaan ongevallen

Tilburg, 22 september 2015 - ​Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar zijn zich meer bewust van hun eigen invloed als bestuurder bij het ontstaan van ongevallen na een rijvaardigheidstraining op de weg (TRIALS). Ditzelfde effect geldt voor een speciaal ontwikkelde game voor de iPad en mobiele telefoon. Ook vinden ze verschillende gedragingen als te hard rijden en bellen in de auto na de trainingen gevaarlijker dan daarvoor. Dit zijn de eerste resultaten van het Interpolis Auto Experiment, een rijveiligheidsonderzoek dat Interpolis samen met Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) hield onder 480 jongeren. De komende anderhalf jaar gaat Interpolis deze en andere uitkomsten verder onderzoeken en doorontwikkelen. Doel is om de verkeersveiligheid onder jongeren en andere doelgroepen te vergroten.

​Jonge automobilisten van 18 tot en met 24 jaar hebben 5 tot 7 keer meer kans op een verkeersongeval, ten opzichte van ervaren automobilisten (30-59 jaar) (bron: SWOV). Jaarlijks vinden in Nederland circa 100.000 verkeersongevallen plaats. De kosten op jaarbasis bedragen voor Nederland 12,5 miljard euro. Interpolis wil de schades onder jongeren terugbrengen. Als jongeren tot en met 24 jaar een autoverzekering afsluiten en de gratis training met TRIALS doen, ontvangen ze 10% korting op de premie van hun autoverzekering. Deze proef geldt tot en met 31 december 2015 en maakt onderdeel uit van het onderzoek. Bovendien stimuleert de verzekeraar jongeren om de gratis Rijbeter-app te downloaden. De app is speciaal door Interpolis ontwikkeld en gebaseerd op de game die ook in de iPad-test is gebruikt. Spelementen als highsocres en elkaar uitdagen zijn toegevoegd om jongeren aan te sporen de game vaker te spelen. Interpolis verwacht dat jongeren hierdoor een beter inzicht krijgen in gevaarlijke situaties in het verkeer.
 

Beter inzicht in gevaar en meer kennis van risico’s

Het onderzoek laat zien dat de rijvaardigheidstraining TRIALS de risicoperceptie van deelnemers langdurig vergroot. Ook één van de virtuele trainingen vergroot de risicoperceptie, maar dat effect ebt sneller weg. TRIALS verhoogde verder het kennisniveau van de deelnemers. Door middel van schriftelijke vragen werd de kennis getest van de deelnemers. Daarbij ging het relatief vaak fout. Zo werd door een derde van de deelnemers bevestigend geantwoord op stellingen als: “Als je wilt uitwijken voor een boom, moet je naar de boom blijven kijken terwijl je de auto de andere kant op stuurt” of “Er zit meer alcohol in een glas whisky dan in een glas bier”, terwijl deze beweringen onjuist zijn. Na deelname aan TRIALS beantwoordde meer dan 90% deze vragen correct.
 

Virtual reality en gaming versus wegtest

Nog niet eerder werd het effect van virtual reality en gaming vergeleken met een wegtest om gedrag van jongeren op de weg te onderzoeken. Deze eerste fase van het autoprogramma onderzoek levert interessante inzichten op. Interpolis gaat die de komende anderhalf jaar verder onderzoeken en doorontwikkelen onder jongeren en andere doelgroepen. Zo doet SWOV de aanbeveling dat de oefeningen vooral gericht moeten zijn op het ervaren van gebrek aan controle en niet op het aanleren van vaardigheden. Ook adviseren de onderzoekers een training gevaarherkenning toe te voegen. Die leert de jonge bestuurders beter kijken en anticiperen op andere verkeersdeelnemers.
 

Jongeren en ouderen lopen meer risico

Interpolis startte op 11 juli 2015 een speciaal autoprogramma van zo’n anderhalf jaar. Doel is om de rijveiligheid van jongeren, maar ook ouderen, te vergroten en het aantal verkeersongevallen en de schadelast te verminderen. Het totale autoprogramma van Interpolis bestaat uit 5 fases. Per fase kijkt Interpolis wat de grootste risico’s zijn. Met deelnemers start zij vervolgens de dialoog hoe deze te verkleinen of weg te nemen. Zo nodig worden de suggesties getoetst aan de hand van een onderzoek. Na iedere fase maakt Interpolis de balans op waarbij ook de bestaande autoverzekering opnieuw wordt bekeken.
 
 
De samenvatting van het rapport kunt u hier downloaden. Het volledige rapport kunt u opvragen bij Anouk Haverkort, telefoonnummer 06 20512502. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.