01
juli
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Interpolis wil rijvaardigheid vergroten

Tilburg, 01 juli 2015 - ​Jaarlijks vinden in Nederland circa 100.000 verkeersongevallen* plaats. De kosten op jaarbasis bedragen voor Nederland 12,5 miljard euro**. Jongeren tussen 18 en 25 jaar maken 5 tot 7 keer meer kans op een verkeersongeval met de auto ten opzichte van ervaren automobilisten (30-59 jaar). Ouderen boven de 75 jaar zijn de meest kwetsbare bestuurders. Voor hen geldt dat de kans op overlijden per afgelegde kilometer ruim acht keer zo hoog als gemiddeld (alle leeftijden).

​Interpolis start daarom een speciaal programma van zo’n anderhalf jaar, met als doel om de rijveiligheid van jongeren en ouderen te vergroten en daarmee het aantal verkeersongevallen en de schadelast te verminderen.

 

Interpolis wil jongeren en ouderen helpen hun rijveiligheid te vergroten. Zodat zij zelfbewuster aan het verkeer deelnemen en minder ongevallen veroorzaken. Want, zo zegt Interpolis, een verzekering voorkomt geen ongevallen. Rijveiligheid wel.
 

Wat willen we bereiken? 

Met het programma wil Interpolis de verkeersveiligheid vergroten, het aantal verkeersongevallen fors terugdringen, en daarmee de schadelast met minimaal 25% verlagen.
 

Het Interpolis Autoprogramma

Het programma bestaat uit 5 fases. Per fase kijkt Interpolis waar de grootste risico’s zich bevinden, en start de dialoog met deelnemers hoe deze te verkleinen of weg te nemen. Zo nodig worden de suggesties getoetst aan de hand van een experiment. Na iedere fase maakt Interpolis de balans op. En wordt de bestaande autoverzekering inclusief premie, opnieuw bekeken. We starten dit jaar met de jongeren. Volgend jaar richten we ons op de ouderen. 
 

Fase 1

Op 11 juli  a.s. start het programma met een onderzoek gericht op jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Tijdens dit tweedaagse experiment toetst Interpolis onder 480 jongeren, welke vormen van training het best bijdragen aan de rijvaardigheid:
- een fysieke rijvaardigheidstraining (op de weg)
- een virtual reality rijvaardigheidstraining (met oculus rift bril)
- een mobiele rijvaardigheidstraining (via iPad)
Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De eerste resultaten van Het Experiment worden in september bekendgemaakt.
 

De feiten

Jongeren
Jongeren maken tot 5 keer meer kans op een verkeersongeval, doordat:
- gevaarlijke situaties niet herkennen en niet weten hoe daarop te reageren
- snel zijn afgeleid onder het rijden
- hun snelheid onvoldoende aanpassen aan de situatie.
 
Senioren
Ouderen (75+) maken tot 8 keer meer kans op overlijden per afgelegde kilometer als gemiddeld) alle leeftijden, door: 
- lichamelijke beperkingen
- minder rijervaring (uren, afstanden) 

 

Aanmelden zaterdag 11 juli

Journalisten zijn van harte welkom om op 11 juli aanwezig te zijn bij Het Experiment. U kunt op de locatie in Tilburg zelf de virtual reality trials doen. Vertegenwoordigers van Interpolis en SWOV zijn aanwezig om het programma en onderzoek toe te lichten. Indien u dit van tevoren kenbaar maakt kunt u ook deelnemers aan Het Experiment spreken.
Aanmelden kan bij Anouk Haverkort, anouk@egginkvanmanen.com. Wij horen graag aan welke locatie(s) u een bezoek wilt brengen, hoe laat wij u kunnen verwachten en eventueel wie u wilt interviewen.
Meer informatie over het autoprogramma en/of Het Experiment kunt u eveneens opvragen via anouk@egginkvanmanen.com of telefonisch via 06 20512502.
 

Bronvermeldingen 
*** bron factsheets veilig nederland jongeren en ouderen vaker slachtoffer in het verkeer
 
.