15
april
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Interpolis start on-line platform voor iedereen die een oplossing heeft of er één zoekt

,  - 

Tilburg, 15 april 2013 - Interpolis doet een beroep op de denkkracht van Nederland om samen te zoeken naar nieuwe manieren om met risico's om te gaan. Alles verzekeren is geen oplossing. Soms is preventie de oplossing, Soms is sparen de oplossing. Soms is verzekeren de oplossing. En soms is samen zoeken naar een oplossing, de oplossing. Interpolis is ervan overtuigd dat de ideeën van Nederland, gecombineerd met de kennis en kunde van Interpolis, leidt tot innovatieve inzichten, diensten, producten, en adviezen. Om zo te komen tot een palet aan oplossingen die klanten echte gemoedsrust biedt.
 

On-line platform

Vanaf 15 april worden Nederlanders opgeroepen om op www.deoplossingvan.nl ideeën aan te dragen om anders om te gaan met risico’s. Het eerste thema dat Interpolis beetpakt is veiligheid in en om het huis. Alle ideeën zijn welkom, als het maar gaat om anders kijken en omgaan met risico’s. De Mannetjes van Interpolis zijn ook actief op deoplossingvan.nl. Zij dragen op hun beurt ideeën aan, maar vragen ook om oplossingen voor situaties die zij tegenkomen. Voor de beste ideeën die worden gepost op www.deoplossingvan.nlstelt Interpolis twee prijzen beschikbaar. Er is € 500 voor het idee met de meeste ‘likes’. Voor het idee dat als beste wordt beoordeeld door een vakjury is een startkapitaal van € 5.000 beschikbaar. Daarnaast biedt Interpolis support om het uit te kunnen voeren. De winnaars worden eind juni bekendgemaakt.
 

Glashelder anno 2013

Interpolis is ontstaan vanuit het idee dat je sterker staat als je krachten bundelt en open kaart speelt. Het grondbeginsel van het coöperatieve gedachtegoed. In 2000 werd daarom Glashelder geïntroduceerd, waarbinnen de gelijkwaardigheid en het vertrouwen nog eens werden onderstreept. ‘Laat de bonnetjes maar thuis, wij geloven u zo ook wel’ was een concrete uitwerking daarvan. Sinds 2010 helpt Interpolis haar klanten om schades te voorkomen. Met www.deoplossingvan.nl zet Interpolis de volgende logische stap in de doorontwikkeling van haar bedrijfsfilosofie. Samen op zoek naar die oplossingen die klanten echte gemoedsrust geven. Want: alles verzekeren, is geen oplossing.
.