19
juni
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Interpolis presenteert onderzoeksresultaten

Tilburg, 19 juni 2015 - 

MKB onderschat massaal digitale dreigingen
Ondernemers onderschatten massaal het risico van digitale dreigingen zoals een cyber-aanval, diefstal of uitval van ICT-systemen. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO dat verzekeraar Interpolis samen met Capgemini Consulting liet uitvoeren.

 

Cyberrisico's

Tijdens het Interpolis Cyber Security Forum, een informatiebijeenkomst voor ondernemers over de toenemende risico’s van cyberincidenten en cybercriminaliteit, werden de onderzoeksresultaten vanmiddag gepresenteerd. Centrale vraag van het onderzoek was: ‘Wat is de stand van zaken omtrent cybersecurity in het MKB?” Van de 529 ondervraagde MKB-bedrijven met een omzet tussen € 100.000 tot € 50 miljoen denkt 71 % van de ondernemers dat hun bedrijf geen cyberrisico loopt. Ongeveer 65% verwacht dat hun bedrijfsrisico met betrekking tot cybersecurity binnen nu en vijf jaar gelijk zal blijven. 35 % schenkt regelmatig aandacht aan digitale bedreigingen en neemt daartegen maatregelen.
 
 
 

Impact 

Het is opvallend dat de meeste ondernemers zich geen zorgen maken over schade veroorzaakt door cyberincidenten. De impact van hackaanvallen, phisingmails of ICT-systemen die uitvallen, op het voortbestaan van een bedrijf, is even groot als de gevolgschade na een grote brand. Toch blijken ondernemers vooral wakker te liggen van de verzwakte economie (82%) en sociaal - economische ontwikkelingen (ca. 77%). Cyberdreigingen zoals een storing in de bedrijfssystemen of een aanval door criminelen komen op respectievelijk de 6e ( 71%) en 9e plaats (66%) van belangrijkste bedrijfsrisico’s. Uit het onderzoek blijkt verder dat het kennisniveau van cybersecurity binnen bedrijven niet optimaal is. Zo geeft slechts 39% van de ondervraagde ondernemers aan, dat hun IT-beheerders voldoende kennis hebben van cybersecurity.
 

Reputatieschade

Interpolis wil ondernemers meer bewust maken van het belang van cybersecurity.
De schade naar aanleiding van een cyberincident reikt vaak verder dan het vervangen van een computer. “Als je een tijd uit de lucht bent geweest door een cyberincident is het vertrouwen weg en klanten komen niet meer terug. Reputatieschade kost erg veel tijd en energie om te boven te komen”, weet Joris de Nijs, ontwikkelaar preventiediensten van Interpolis. “Gelukkig kun je als ondernemer zelf veel doen om digitaal weerbaarder te worden. Het begint bij weten waar voor jouw onderneming de risico’s liggen. En dat de directie hier zelf de verantwoordelijkheid in neemt en stuurt, in plaats van het te beleggen bij de IT afdeling of leverancier. Vervolgens kun je met relatief eenvoudige middelen én een beetje eigen discipline om de beveiliging up to date te houden al veel problemen voorkomen.”
 

Cyber preventie dienst

Voorheen waren vooral multinationals doelwit van cybercriminaliteit en -incidenten. Tegenwoordig worden ook steeds vaker MKB’-ers getroffen. Nieuwe risico’s vragen om andere preventieve oplossingen vindt verzekeraar Interpolis. Om ondernemers te helpen om zich beter te kunnen wapenen tegen cyberdreigingen heeft Interpolis in samenwerking met de experts van Capgemini Consulting de “Cyber Preventie Dienst’ ontwikkeld. Hierbij inventariseert een cyberrisico-expert van Capgemini Consulting welke risico’s specifiek voor een bedrijf gelden. Vervolgens biedt deze de ondernemer passende preventieve oplossingen op het gebied van organisatie, mensen en middelen om genoemde risico’s tegen te gaan. Door deze specifieke dienstverlening helpt Interpolis bedrijven om zich in de toekomst digitaal weerbaarder te maken om zodoende meer grip en zekerheid te krijgen op hun bedrijfscontinuïteit.