26
mei
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Interpolis neemt Alert4Home over en start grootschalige pilot

, 26 mei 2011 - 

Tilburg, 26 mei 2011 - Interpolis heeft deze week een overeenkomst gesloten met de bedenker van het alarmeringssysteem ‘Alert4Home’, Ad Koemans. De overeenkomst houdt in dat Interpolis het systeem de komende jaren verder ontwikkelt en exclusief aan zal bieden in (deze link opent in een nieuw venster)haar preventiewinkel. Het is de bedoeling dat het systeem in de toekomst voor alle Nederlanders beschikbaar en betaalbaar wordt. Dit najaar start een tweede pilot met Alert4Home in de gemeente Tilburg onder 1000 huishoudens.

 

Alert4Home is wat het zegt: een alarmeringssysteem voor de woning om een inbreker te signaleren. Het verschil met een gewoon alarmsysteem is dat bij Alert4Home eveneens de hulp wordt ingeroepen van de omgeving. Zodra een bewoner denkt dat er ongewenst bezoek in zijn woning is, krijgen buren een sms met de oproep de omgeving in de gaten te houden. De informatie die de buurtbewoners verstrekken over de situatie en omstandigheden kan een belangrijke rol spelen bij het oplossen van het misdrijf. Alert4Home doet hiermee een beroep op de onderlinge betrokken­heid van buren. Nieuw in de pilot die dit najaar start is dat ook de meldkamer van de veilig­heidsregio Midden-West Brabant wordt geïnformeerd zodat zij de melding direct in behandeling kunnen nemen.
In 2009 werd al een kleinschalige proef met Alert4Home gehouden onder 70 inwoners van Tilburg. Voornaamste uitkomst van deze proef was dat het gevoel van sociale controle en veilig­heid enorm werd versterkt door het systeem. Op basis van de ervaringen tijdens de grootschalige pilot zal Interpolis het systeem verder aanscherpen en uitrollen, in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten en de geestelijk vader, Ad Koemans, de man die ook SMS-Alert bedacht.
Rob Coolen, directeur Interpolis: “Alert4Home past naadloos in onze visie dat voorkomen beter is dan verzekeren. We vinden dat ook burgers daar in moeten investeren. Met deze oplossing faciliteren we hen optimaal om met elkaar en de lokale autoriteiten te werken aan veilig­heid in de buurt.”
Binnenkort wordt meer duidelijk over de opzet van de nieuwe pilot in Tilburg en de aanmeldingsprocedure. Tot die tijd kunnen geïnteresseerden voor meer informatie terecht bij preventiedesk@interpolis.nl. Pers kan contact opnemen met:

 

.