Tilburg,
04
april
2016
|
13:28
Europe/Amsterdam

Interpolis helpt automobilisten mobielvrij te rijden

AutoModus app leidt aantoonbaar tot veiliger rijgedrag​

Uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat de AutoModus app van Interpolis een mobielvrij rijgedrag bevordert. 74 procent van de deelnemers in het onderzoek geeft aan dat de app helpt om smartphonegebruik te verminderen. Om het aantal verkeersongevallen terug te dringen, biedt Interpolis de AutoModus app vanaf 22 maart gratis aan. Interpolis heeft de ambitie om het verkeer veiliger te maken en verkeersschades met 25% te verminderen. In 2020 moet dit streven met slimme oplossingen zijn gerealiseerd.

“De AutoModus App is een van de oplossingen die is ontwikkeld binnen ons innovatieve autoprogramma ‘SlimOpWeg’. Gezien de positieve resultaten van dit experiment op de verkeersveiligheid starten we nu met de campagne ‘Heel Nederland in AutoModus’. Automobilisten kunnen de app gratis downloaden om daarmee mobielvrije kilometers te rijden. Samen op weg naar een veiliger verkeer in ons land, dat is onze missie.”

SWOV onderzocht 'SlimOpWeg'-experiment
Van 9 november 2015 tot en met 4 januari 2016 testten 465 automobilisten van 18 t/m 24 jaar de AutoModus app in de praktijk. Zij werden gestimuleerd om hun smartphone tijdens het rijden niet te gebruiken. Na elke veilige rit, waarbij zij hun telefoon niet aanraakten, verdienden ze punten. Tijdens dit ‘SlimOpWeg’-experiment onderzocht SWOV de veranderingen van de app-gebruikers in hun mobiel gebruik tijdens het rijden.

Smartphonegebruik achter het stuur is verminderd
Uit het rapport blijkt dat het smartphonegebruik tijdens het rijden is verminderd. Voor het experiment las 44% wel eens een bericht tijdens het autorijden. Na het experiment was dit percentage voor de groep die de app gebruikte gedaald naar 22%. Voor het experiment beantwoordde 28% wel eens een bericht tijdens het autorijden. Na het experiment met de app daalde dit percentage naar 14%. Verder concludeert SWOV dat automobilisten nadat ze de app gebruikten zich bewuster zijn van de risico’s van smartphonegebruik dan daarvoor. Bovendien heeft de app een positief effect op smartphone-verslaving. In totaal reden de automobilisten gedurende het experiment 218.000 mobielvrije kilometers. Felix Cohen, directeur van Veilig Verkeer Nederland (VVN): “Het is voor het eerst in Nederland dat het effect van een app op verminderd smartphonegebruik achter het stuur is onderzocht. Ik ben erg enthousiast over de uitkomsten van dit onderzoek. Als automobilisten met deze app smartphonevrij gaan rijden, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een verhoging van de verkeersveiligheid.”

Afleiding als belangrijke risicofactor in het verkeer
89% van de deelnemers geeft aan de smartphone wel eens tijdens het rijden te gebruiken. Voorafgaand aan het onderzoek vindt slechts 10% van de deelnemers smartphonegebruik tijdens het rijden een probleem, terwijl recent onderzoek aantoont dat bij 66% van de verkeersongevallen afleiding een rol speelt. Mobiel-gebruik is daarbij de belangrijkste oorzaak. Dit leidt tot tragere reacties, vernauwing van het blikveld en het missen van relevante informatie door de bestuurder. Navigeren, handsfree bellen en het lezen en versturen van berichten zijn de belangrijkste handelingen waarvoor de smartphone tijdens het rijden wordt gebruikt. Aanmerkelijk meer mannen (52%) dan vrouwen (34%) bellen in de auto handsfree. Voorafgaand aan het SlimOpweg-experiment gaf 89% van de deelnemers aan tijdens het rijden de smartphone in meer of mindere mate te gebruiken. 74% van de deelnemers gaf aan dat de app helpt om smartphonegebruik te verminderen. Het zelfgerapporteerde smartphonegebruik van deelnemers bevestigt dit resultaat: deelnemers met een AutoModus app geven aan hun telefoon daadwerkelijk minder vaak te gebruiken dan voor het onderzoek.

Heel Nederland in AutoModus
 

De AutoModus App is een van de oplossingen die is ontwikkeld binnen ons innovatieve autoprogramma ‘SlimOpWeg’. Gezien de positieve resultaten van dit experiment op de verkeersveiligheid starten we nu met de campagne ‘Heel Nederland in AutoModus’. Automobilisten kunnen de app gratis downloaden om daarmee mobielvrije kilometers te rijden. Samen op weg naar een veiliger verkeer in ons land, dat is onze missie.
Arné van den Boom, directeur Interpolis

Deel deze release