01
mei
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

Interpolis haalt klanten binnen ter verbetering dienstverlening

TILBURG, APRIL 2010 - Eind 2009 nodigde Interpolis ruim 300 leden van het Klantenpanel uit om ideeën in te dienen waarmee de verzekeraar zijn producten en diensten kan verbeteren. Uit 180 ideeën is ‘ongevraagd informatie en advies’ als winnaar gekozen. Productontwikkelaars van Interpolis werken het idee verder uit, samen met de indiener Ad Vrijenhoek. De komende jaren wil Interpolis deze vorm van klantsignaalmanagement verder uitbouwen.

Winnaar van het Beste Klantidee Ad Vrijenhoek, stelde voor om ook ongevraagd informatie of advies aan klanten te geven. Bijvoorbeeld op het moment dat Interpolis signaleert dat de premie eigenlijk niet meer in verhouding staat tot wat er eventueel bij schade wordt uitbetaald. Hij kwam op dat idee omdat hij zelf een caravan heeft van 14 jaar oud. Toch betaalt hij nog elk jaar de volle premie. “Mocht ik onverhoopt een deuk rijden in mijn caravan, dan is deze waarschijnlijk total loss, en weegt de betaalde premie niet op tegen hetgeen ik ervoor terug krijg.”

Een terechte winnaar, vindt ook Rob Coolen directeur Interpolis. “Hier ligt een belangrijke taak voor ons als verzekeraar. We moeten klanten helpen een goede afweging te maken in wat wel of niet te verzekeren (of aan te passen). Een eerste stap hierin hebben we gezet met Interpolis Verzekeringscheck® op Interpolis.nl. Door de check te doen zien klanten waar ze hun verzekeringsportefeuille mogelijk kunnen aanpassen. Maar het pro-actief benaderen van klanten is de tweede noodzakelijke stap. Momenteel loopt er een proef op het gebied van auto­verzekeringen. Zo hebben we klanten aangeschreven die hun auto all risk hebben verzekerd, terwijl het bouwjaar van de auto laat zien dat een WA of WA-beperkt casco­verzekering ook kan volstaan,. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend, maar worden zeker meegenomen in de uitwerking van het plan van de heer Vrijenhoek.“

In totaal ontving Interpolis van leden van het klantpanel 180 ideeën variërend van kortingsbonnen voor de supermarkt tot een nieuwe dienst voor schademelden op internet. Op basis van een aantal criteria (onder meer door te bekijken of het past het bij een verzekeraar, en het op korte termijn op te pakken is) is een shortlist samengesteld bestaande uit 9 ideeën. Deze zijn wederom voorgelegd aan het Klantpanel, waarbij het idee van de heer Vrijenhoek de meeste stemmen kreeg.

Over het klantpanel
Het Klantpanel bestaat uit ruim 500 klanten van Interpolis. Deze klanten helpen Interpolis de dienstverlening nóg beter te krijgen. De groep wordt om advies gevraagd als het gaat om commercials en de ontwikkeling van nieuwe producten. Maar hen wordt ook gevraagd of de Interpolis visie aansluit bij die van hen. Deze vorm van klantinbreng wordt de komende jaren verder uitgebouwd.

Meneer en mevrouw Vrijenhoek ontvangen uit handen van Interpolis-directielid Rob Coolen een bos bloemen en een dinercheque.