Leiden,
10
januari
2019
|
08:47
Europe/Amsterdam

Inspireren en motiveren met goede voorbeelden

“Twee noodstroomaggregaten, dat ben ik in Nederland nog niet tegen gekomen”

Samenvatting

Wim Niessen is agrarisch specialist bij Interpolis en vloog in het voorjaar van 2018 naar Australië. Hij bezocht er agrarische ondernemers voor een gesprek over het managen van bedrijfsrisico’s. Wim is onder de indruk van het land, de bedrijven en het risicobewustzijn van de Australische pluimveehouders: “In de intensieve veehouderij hebben de meeste bedrijven 2 back-up systemen: Een noodstroomaggregaat dat het hele bedrijf kan voorzien van stroom en een tweede aggregaat dat bij nood de stalventilatie kan overnemen.”

Pluimveestal Australie

De druk op de boeren om hun verantwoordelijkheid te nemen is groot
Wim vertelt: “Ondernemers in Australië kennen extreme omstandigheden: het weer, de bedrijfsgrootte, onderlinge afstanden en de belangen in de keten zijn er anders dan in Nederland. Neem de vleeskuikens als voorbeeld. De boer is eigenaar van de stallen en fokt de kippen op, hij is geen eigenaar van de kippen. Hij ontvangt een beloning voor elke vleeskip die hij gezond en volgens de richtlijnen oplevert. Ook zijn er partijen, zoals de RSPCA (wereldwijde dierenbescherming red.) die goed in de gaten houden of er met de dieren geen misstanden plaatsvinden. Dat al die verschillen zo’n hoog risicobewustzijn opleveren, vind ik indrukwekkend.”

2 noodstroomaggregaten is het toppunt van risicomanagement
“Dan wil je uitval te allen tijden tegengaan”, benadrukt Wim. “Het is natuurlijk niet de enige vorm van risicobewustzijn. Zij kennen ook de periodieke elektrakeuring en er is aandacht voor aantoonbaar goed onderhoud van regelapparatuur en alarmering. Leuk om te zien is dat ze in Australië belangstelling hebben voor het AgroAlarm dat we hier in Nederland ontwikkelden. Zeker in gebieden waar het bereik van het GSM-netwerk niet altijd betrouwbaar is en er geen vaste lijn voor handen is.”

Nederlandse veehouders laat je zien!
“Ook bij de Nederlandse veehouders is er ruimschoots aandacht voor optimaal bedrijfsmanagement en welzijn van de dieren. Er komt duidelijk meer aandacht voor het beïnvloeden van de publieke beeldvorming. Het is belangrijk dat een veehouder laat zien wat hij preventief allemaal doet. Ook na een calamiteit. Wie zijn bedrijfscontinuïteit goed regelt haalt daar voordeel uit. Dus veehouders van Nederland, laat zien wat jullie allemaal doen aan een veilige stal voor mens, dier en omgeving.”

Werkt u aan een ‘veilige stal’ en wilt u een voorbeeld delen?
Stuur een e-mail naar agro@interpolis.nl, dan nemen wij contact met u op.