28
oktober
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Huurwoningen minder veilig bij brand

, 28 oktober 2011 - 

Interpolis: rookmelders verbeteren veiligheid en beperken schade met 23%

Beverwijk, 28 oktober 2011 – In meer dan de helft van de huurwoningen is geen werkende rookmelder aanwezig. Daarmee is de veiligheid van bewoners in het gedrang en, in geval van brand, de schadepost onnodig hoog. Een recente analyse* toont aan dat het plaatsen van rookmelders een besparing van 23% aan brandschade oplevert. Dit kan oplopen tot 40.000 euro per woningbrand. ‘Investeer die besparing om huurwoningen te voorzien van rookmelders,’ luidt de oproep van René Hagen, lector Brandpreventie richting verhuurders, verzekeraars en de verantwoordelijken in de politiek. ‘Zo wordt de woonsituatie van huurders een stuk veiliger.’
Sinds 2003 zijn rookmelders bij nieuwbouwwoningen verplicht. Maar daarmee is het probleem van het geringe aantal rookmelders in Nederlandse huizen niet opgelost. ‘In 65% van de koopwoningen zijn rookmelders aanwezig. Bij huurwoningen is dat maar 47%. En in aandachtswijken is het slechts 45%,’ aldus René Hagen, lector Brandpreventie aan de Brandweeracademie en woordvoerder van WatdoeJIJbijbrand.nl. Omdat de helft van de Nederlandse woningmarkt uit huurwoningen bestaat, zal een interventie op huurwoningen door belanghebbenden een significante veiligheidsvergroting opleveren.
 

Verhuurders, verzekeraars en samenleving: maak Nederland veiliger!

René Hagen: ‘Via de campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?’ wijzen we Nederlanders op hun eigen verantwoordelijkheid een werkende rookmelder te hebben. Maar daarnaast doe ik een indringende oproep aan verhuurders, verzekeraars en de politiek. Want die kwetsbare groep beschermen door middel van het plaatsen van rookmelders, levert een interessante besparing op.’ Volgens de meest recente analyse* van verzekeraar Interpolis, verlagen werkende rookmelders de kostenpost van brandschade met 23%. Omgerekend naar schadelast is dat gemiddeld 43.700 euro per woningbrand.
 Verhuurders en verzekeraars kunnen twee vliegen in één klap slaan,’ aldus René Hagen. ‘Wanneer zij de besparing investeren door werkende rookmelders te plaatsen, beschermen ze hun huurders tegen rookvergiftiging en ernstige brandwonden en beperken zij de brandschade met 23%. Maatschappelijk gezien is het dus mogelijk om Nederland veiliger te maken.’
 

Reactie Interpolis op oproep Brandwondenstichting

Interpolis onderschrijft de oproep van de Brandwondenstichting. Rob Coolen, directeur Interpolis: ‘Ook wij willen het liefst dat alle Nederlanders woningen zijn voorzien van rookmelders. Dat is ook de reden dat we investeren in de campagne Wat doe jij bij brand van de Brandwondenstiching. En aandacht vragen voor Nationale Rookmelderdag van morgen.’
Volgens Interpolis zijn er echter verschillende manieren om Nederlanders aan de rookmelder ‘te krijgen’. Rob Coolen: ‘Het past bij Interpolis om de keus hiervoor bij de klant te laten. Dat is de reden waarom Interpolis ervoor kiest om klanten te stimuleren iets aan preventie te doen (door middel van kortingen op producten en pakketten in de preventiewinkel), maar het besluit om het te doen bij de klant zelf laat. Op het moment dat onze klanten veel aan preventie doen, merken wij dat in de schadelast. En als deze daalt, willen wij dit teruggeven in premieverlaging.
 

28 oktober innovatiebijenkomst: 100% werkende rookmelders in alle woningen'

De Stuurgroep Rookmelders, een samenwerkingsverband tussen NVBR, het NIFV, het Ministerie van VenJ, het Ministerie van BZK en de Nederlandse Brandwonden Stichting, loofde tot eind september 5.000 euro uit voor initiatieven die huisbazen verleiden om rookmelders te installeren. Onder de titel ‘100% werkende rookmelders in alle woningen' zijn door jonge professionals en studenten ruim 50 innovatieve ideeën ingezonden. Op vrijdag 28 oktober worden de vijf beste ideeën tijdens een innovatiebijeenkomst gepresenteerd en toegelicht. * Sinds april 2010 registreert Interpolis, bij elke schademelding die binnenkomt, of een persoon maatregelen heeft getroffen om de schade te voorkomen. Zo wordt aan een verzekerde die een brandschade meldt gevraagd of deze bijvoorbeeld een rookmelder in huis had. En of deze is afgegaan. Deze gegevens worden vergaard om te analyseren of preventiemaatregelen lonen. De gegevens van mensen die maatregelen hebben genomen worden vergeleken met degenen die dat niet deden. In deze registratie is Interpolis – voor zover bekend – de enige ter wereld. Uit de eerste resultaten blijkt dat preventie loont: een werkende rookmelder zorgt voor 23% minder schade bij brand. Interpolis stimuleert daarom al haar verzekerden om rookmelders op te hangen.